Uppskov nybyggnation

2016-10-31 i Uppskovsavdrag
FRÅGA
Hej,Jag och min fru sålde vår bostadsrätt i våras. I samband med försäljningen gjorde vi en vinst på 600 000. Vi funderar på att bygga eget hus, men har ingen tomt. Vi har wn kontakt med en hustillverlare, som tror att de kan ha en tomt under 2017. Är reglerna för uppskov likadana även vid köp av tomt. Behöver vi med andra ord vara bosatta i det nya huset per den andra maj 2018, eller går det i detta fall att skjuta på inflyttningadatumet.
SVAR

Hej och tack för att vänder dig till Lawline med din fråga.

För att du ska kunna göra uppskov på del av den vinst du får vid försäljningen krävs att vinsten kommer från försäljning av din ursprungsbostad samt att du har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad samt att du tänker bosätta dig i denna, 47 kap 2§ IL.

En ursprungsbostad är en sådan privatbostad som vid avyttringen är den skattskyldiges permanentbostad. För att en bostad ska räknas som permanentbostad krävs att han har bott där under minst ett år närmast före avyttringeneller under minst tre av de senaste fem året. Detta framgår av 47 kap 3§ IL. För att uppskovsbeloppet ska kunna göras ska ersättningsbostaden förvärvas tidigast året för försäljning och senast året efter försäljning av ursprungsbostaden, 47 kap. 5 a § IL.

Av 47 kap 7§ IL framgår också att du senast 2 maj andra året efter avyttringen måste bosätta dig i ersättningsbostaden för att uppskov ska få göras.Tyvärr finns ingen undantagsregel till detta och alltså behöver du beskatta vinsten direkt om du inte har flyttat in i ersättningsbostaden senast 2 maj andra året efter försäljningen, alltså 2 maj 2018.

Inkomstskattelagen (IL) hittar du här!

Hoppas du fått svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen.

Sara Aspelin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppskovsavdrag (68)
2020-04-28 Kan jag betala av uppskovsbeloppet från en villaförsäljning?
2020-02-16 Vad händer med uppskovsbeloppet när ett samboförhållande upphör?
2019-12-11 Hur ska man tänka kring uppskov? Hur beskattas det och vad händer om den skattskyldige avlider?
2019-10-30 Avdrag för uppskovsbelopp

Alla besvarade frågor (88421)