Uppskov med beskattning vid gåva av egendom. Kontinuitetsprincipen.

2017-02-27 i Gåvoskatt
FRÅGA
HejJag har en fråga om gåvobrev.Jag äger tillsammans med min syster en skogsegendom och hon vill sälja sin halvdel till mig.Låt säga att hon vill ha 1 milj för sin halvdel och hennes beskattningsdel av försäljningen blir 300.000 kr till staten.Kan hon skriva ett gåvobrev till mig för beloppet 700.000 kr .Kan då jag i min tur ta över hennes " skatteryggsäck " till staten och skjuta fram betalningen av skatten tills jag ev säljer skogen i framtiden ?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga handlar den om möjligheten att skjuta upp beskattningen av en egendom som har överlåtits genom gåva. Har du funderat på någonting annat får du gärna återkomma med följdfrågor.

Frågan regleras i inkomstskattelagen (i det följande: IL).

För det första är det så att gåvan är skattefri (IL 8 kap. 2 §). Vad som gäller i ditt fall är kontinuitetsprincipen, vilken stadgas i IL 44 kap. 21 §. Enligt den principen inträder förvärvaren, du, i den tidigare ägarens, det vill säga din systers, skattemässiga situation. Jag förklarar strax vad detta innebär.

För det andra är det så att eventuell vinst vid en framtid överlåtelse av egendomen beräknas som skillnaden mellan ersättningen och omkostadsbeloppet, dvs era (dina och din systers) utgifter för anskaffning av egendomen (IL 44 kap. 21 §). Vad som kontinuitetsprincipen innebär är att du, vid en framtid överlåtelse, ska använda ditt eget omkostnadsbelopp för din del av egendomen och din systers omkostnadsbelopp för hennes del. Detta gör förstås ingen skillnad om ni har samma omkostnadsbelopp eller om du säljer hela egendomen i samma överlåtelse.

För det sista skulle jag vilja påpeka att kontinuitetsprincipen gäller endast vid så kallade benefika förvärv: arv, testamente, gåva, bodelning och liknande. Säljer din syster sin del till dig så måste skatten betalas omedelbart. En viktig anmärkning här ar att skatteverket, även om ni tänker överlåta din systers del mellan er genom gåva, kan omklassificera överlåtelsen som ett köp, om du till exempel åtar dig skyldigheten att ge till henne en del av ersättningen.

Sammanfattningsvis är det möjligt att uppskjuta beskattningen om du övertar din systers del genom gåva, men detta är tveksamt om det kan antas finnas någon motprestation från din sida (till exempel ersättning eller löfte om ersättning).

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning, rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänliga hälsningar,

Sotirios Apostolou
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (335)
2021-09-08 Måste man betala skatt när man får en fastighet i gåva?
2021-08-23 Bästa sättet att överlåta fastighet till mina barn skattemässigt
2021-08-22 Is a gift taxable in Sweden?
2021-08-14 Beskattas gåva?

Alla besvarade frågor (95762)