Uppskov för fängelsestraff

2015-11-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
en vän skall sitta av ett fängelsestraff på tre månader med start dag 1 december men behövs för att avsluta ett bygg projekt som är i ett känsligt läge.Dessutom behöver han av privata skäl även finnas för sina minderåriga söner extra nu en period.Är det för sent att ansöka om erhållande av uppskov så nära inpå.Han visste inte om att den möjligheten fanns annars hade han sökt tidigare.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Om din vän skickar in sin ansökan om uppskov före den 1 december, det vill säga före den dag då han ska inställa sig vid kriminalvårdsanstalten, så ska verkställigheten av fängelsestraffet anstå i väntan på Kriminalvårdens beslut. Detta framgår av Lag (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. 12 § tredje stycket. Ansökan kan göras även efter detta datum, men i ett sådant fall kan verkställigheten endast skjutas upp enligt särskilt beslut.

För att beviljas uppskov med verkställigheten av fängelsestraffet så krävs det att det föreligger särskilda skäl med hänsyn till din väns arbetsförhållanden eller andra omständigheter (Lag om beräkning av strafftid 12 § första stycket). Om din väns frånvaro från byggprojektet kan anses drabba arbetsgivaren eller övriga kollegor i arbetslaget oskäligt hårt så bör uppskov kunna beviljas. Här är det tänkbart att uppskov kan beviljas exempelvis om din vän besitter en kompetens som är behövlig för att bygget ska kunna slutföras innan vintern kommer med snö och andra väderrelaterade komplikationer. Om byggprojektet dessutom är av betydelse ur samhällssynpunkt så talar det också för att uppskovet ska beviljas. Om din vän åberopar sin betydelse för slutförandet av byggprojektet så ska han dock styrka sin anställning med intyg från arbetsgivaren.

I fråga om familjeförhållanden så är det främst sådana situationer som inbegriper nära anhörigs behov av vård eller ordnande av tillsyn för barn när den dömde är ensam vårdnadshavare som kan motivera uppskovsbeslut. Det ska dock inte uteslutas att det kan finnas andra tungt vägande familjeskäl än de som har förekommit i rättspraxis som också kan motivera uppskov. Med andra ord så har din vän inget att förlora på att ange flera skäl för uppskov. Om din väns barns behov grundas i att de behöver vård på grund av sjukdom så ska detta styrkas med läkarintyg.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2436)
2020-09-19 Vad är straffvarning?
2020-09-18 Uppvisat kompis legitimation vid nattklubb: missbruk av urkund.
2020-09-18 Bidragsbrott
2020-09-18 Blir det automatiskt kontaktförbud efter en misshandelsdom?

Alla besvarade frågor (84165)