Uppskov av skatt vid avyttring av privatbostadsrätt som inte är permanentbostad

2021-04-12 i Uppskovsavdrag
FRÅGA
Hej!jag vill sälja min bostadsrätt och söka om uppskov av vinstskatt, jag vet att det finns alternativen att man måste ha bott i bostaden det senaste året eller bot där totalt 3 år av 5 totalt fast det inte behöver vara sammanhängande år. Jo mitt problem är att jag har hyrt ut min lägenhet och de senaste 5 åren kommer jag upp i tiden 30 månader jag har bott där, det saknas 6 mån för att komma upp i tiden 3 år, finns det något man kan gör i den situationen?eller måste jag helt enkelt flytta tillbaka dit i 6 mån och därmed betala dubbla hyror, för att vi behöver bo kvar i vår nuvarande lägenhet av olika skäl.det känns så onödigt!, om man kunde jag någon slags avdrag från skatt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Precis som du beskriver finns två möjligheter till uppskov av skatt vid försäljning av bostadsrätt. Detta regleras i inkomstskattelagen.

Jag kommer i mitt svar utgå från att bostaden i fråga är en privatbostadsrätt, en så kallad äkta bostadsrätt, 2 kap. 18 § inkomstskattelagen. Att det rör sig om en äkta bostadsrätt alternativt en privatbostadsfastighet är nämligen en förutsättning för att uppskov av skatt ska vara möjligt.

I 47 kap. 2 § inkomstskattelagen uppställs krav för att uppskov ska medges. Där stadgas att det ska röra sig om en ursprungsbostad. Privatbostadsrätten måste vara den skattskyldiges permanentbostad för att kunna utgöra ursprungsbostad. Vad som utgör en permanentbostad, är just som du säger, antingen att man varit bosatt i bostaden under minst 1 år före avyttringen eller att man varit bosatt under minst 3 av de senaste 5 åren, 47 kap. 3 § första och andra punkten inkomstskattelagen. Lagen ger inte något utrymme för att sträcka ut dessa tidsgränser.

Om du skulle flytta tillbaka till bostaden ifråga så att du om 6 månader uppfyller kravet på bosättning under minst 3 av de senaste 5 åren måste du dessutom uppfylla kraven för ersättningsbostaden.

Ersättningsbostaden är den bostad som du tänkt bosätta dig i efter avyttringen av bostaden som du nu hyr ut, permanentbostaden. För uppfyllande av kraven för ersättningsbostaden beror det helt enkelt på om du sedan tänkt bo kvar i den bostad som du nu är bosatt i och hur länge som du varit bosatt där. Det finns nämligen en tidsgräns för förvärvet av ersättningsbostaden, antingen att ersättningsbostaden förvärvats tidigast året före det år då ursprungsbostaden avyttras eller senast året efter det år då ursprungsbostaden avyttras, 47 kap. 5a § inkomstskattelagen.


Sammanfattning

Det krävs att du varit bosatt i permanentbostaden antingen under minst 1 år före avyttringen eller under minst 3 av de senaste 5 åren.

Därutöver krävs att ersättningsbostaden förvärvats tidigast året före det år då ursprungsbostaden avyttras eller senast året efter det år då ursprungsbostaden avyttras.

Skatteverkets hemsida finner du information om uppskov.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?