FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadestånd på grund av brott21/03/2019

Uppskattning av skadestånds storlek för ärr i ansiktsområdet

Hej min dotter 17 år blev dömd för grov misshandel av sin pojkvän. Hon va då 16 år, han 19 år

Hon blev i maj 2018 dömd till att betala böter på dryga 44 000kr

Nu har hans advokat skickat ytterligare krav på 23000kr för ett litet ärr på ca 1 cm på halsen.

Enligt vänner syns inte ärret, på den bild dom bifogat ser ärret inte färdigläkt ut (jag är hudterapeut och arbetar jätte mycke med ärr reducering osv)

Har försökt att goggla mig till detta om skadestånd för ärr och hittar endast info om att det är något som ska ingå i det skadestånd hon blivit dömd för.

Kan säga att jag själv har ett långt ärr över hela halsen efter operation, försäkringsbolaget gav mig inte en krona.

Min sambo har ett ärr i ansiktet efter en misshandel, syns ordentligt. Han fick 5000kr av försäkringsbolag.

Om dom har rätt att kräva min dotter på ytterligare skadestånd är verkligen 23000kr rimligt.

Dom hotar med rättslig hjälp om inte pengarna är på kontot den 23/3

En parantes, vi borde ha anmällt honom för kränkning då han psykiskt misshandlade min dotter under 2 år. Men vi va så korkade o efterkloka o när han anmälde henne så kändes det försent.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som kan anses vara skäligt skadestånd för tillfogande av ett ärr. Din fråga aktualiserar huvudsakligen skadeståndslagen (SkL).

Utredning

Den som vållar annan personskada ska ersätta skadan enligt 2 kap. 1 § SkL. I ersättningen för personskada ska enligt 5 kap. 1 § SkL räknas in bland annat fysiskt och psykiskt lidande av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men). Ärr omfattas av denna bestämmelse, men torde anses vara en lindrig form av men jämfört med exempelvis invalidisering. Typiskt sett bestäms ersättningen utifrån en bedömning av skadan utifrån var på kroppen ärret sitter, hur missprydande ärret är och hur gammalt offret är. Ofta bestäms skadestånd utifrån skadeståndstabeller av olika slag. Vidare ska den som allvarligt kränker annan genom brott ska ersätta den skada som kränkningen innebär enligt 2 kap. 3 § SkL.

Tillämpat i det enskilda fallet är det mycket svårt att avgöra vad som utgör skäligt skadestånd då detta helt beror på hur framträdande ärret är. Bedömningen försvåras ytterligare av att jag inte helt förstår omständigheterna såsom du beskriver dem: i regel förs talan om skadestånd (kränkningsersättning) med anledning av brott parallellt med brottmålsprocessen, men du skriver att din dotter enbart dömts till böter och att skadeståndsanspråk för enbart ärret, och inte kränkningen, kommit senare. Detta ter sig något märkligt, varför jag drar slutsatsen att jag nog inte förstår dig helt rätt. Med det sagt anger Trafikskadenämndens skadeståndstabell att ett mindre, men framträdande, ärr bör ge rätt till en ersättning på mellan 18 och 27 tkr, vilket stämmer mycket väl överens med din dotters pojkväns anspråk. Jag är inte specialiserad på skadeståndsrätt, än mindre denna del av skadeståndsrätten, men min personliga spontana bedömning är att detta möjligen ter sig något högt. Det bör dock understrykas att min bedömning bör tas med en mycket stor nypa salt, särskilt eftersom jag inte vet säkert i vilken grad skadestånd redan utgått.

Angående frågan om huruvida din dotters pojkvän gjort sig skyldig till ofredande eller något liknande brott kan jag tyvärr inte säga så mycket utan insyn i omständigheterna.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är att kontakta Brottsoffermyndigheten, Trafikskadenämnden och andra och höra dig för tills du tycker dig ha fått tillräckligt med stöd för att bilda dig en uppfattning om vilken storlek på skadeståndet som tycks vara rimlig enligt gällande rätt. När ni bildat er en uppfattning kan ni ta ställning till din dotters pojkväns krav. Avseende pojkvännens eventuella brott rekommenderar jag att ni läser brottsbalken, sannolikt är fjärde eller möjligen femte kapitlet mest relevant, och ser om ni bedömer att din dotter kan ha utsatts för ett brott. Om ni bedömer att så är fallet och tycker er ha stark bevisning för detta rekommenderar jag att ni polisanmäler händelserna och låter en åklagare ta ställning till om åtal bör väckas.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?