Uppsåtsfrågan och bevinsning i rattfylleri

2020-12-06 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej. Blev av med körkortet i 12 månader pga rattonykterhet. Jag körde inte bil utan en moped av lägsta klassen som får framföras på cykelväg och utan hjälm. Det är en moped med pedaler som man trampar sig fram på vilket jag gjorde och ord står mot ord hur vida den var igång eller inte vid tillfället jag blev stoppad. Polisens ord vägde tyngre. Dels undrar jag om polisen inte behöver lägga fram större bevisning än att dom säger att dom "hörde" att den var igång genom en stängd bil. Sen till frågan angående uppsåt. Denna fråga behandlades aldrig under rättegången och det var något jag själv senare kom att tänka på. Jag trampade runt detta fordon vilket jag aldrig någonsin trodde var en brottslig gärning pga klassningen av den vilket jag jämnställde med vilken elektrisk-sparkcykel som helst. Så jag har lurat mig själv att begå ett brott på ett sätt.Tittar man aldrig på uppsåtsfrågan i traffikbrott?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har blivit dömd i tingsrätten för rattfylleri, men att du nu i efterhand har några funderingar om processen.

Bevisläget

Utgångspunkten i brottmål är att åklagaren har den fulla bevisbördan. Detta innebär att det är åklagaren som ska bevisa att det står bortom rimligt tvivel att det gått till så som åklagaren påstår. Det är domstolen som ska göra denna bedömning. I Sverige har vi fri bevisvärdering och fri bevisföring, vilket innebär att det som utgångspunkt inte finns några begränsningar om vad som får användas som bevisning, och inte heller hur domstolen får värdera bevisningen. Domstolens värdering av bevisningen görs främst mot praxis och förarbetena till lagen, då det inte finns några regleringar i lagen om hur bevisvärderingen mer specifikt ska gå till.

Polisens vittnesmål har som utgångspunkt ganska tungt värde. Det ska ställas bortom rimligt tvivel att du har fört fordonet. Det låter underligt om det räcker att polisen har endast har hört att den varit igång, utan att se den framföras. Jag kan tyvärr inte säga huruvida domstolen gjort rätt eller fel i just denna bedömning, främst för att jag inte är domare men också för att jag inte vet tillräckligt om omständigheterna. Men som sagt finns det inga uttryckliga regler om hur domstolens bevisvärdering ska gå till i det enskilda fallet. Om åklagaren genom vittnesmål och liknande kan ställa det bortom rimligt tvivel att du har framfört fordonet onykter, så blir man dömd för det.

Uppsåtsfrågan

Frågan om uppsåt prövas alltid vid en rättegång oavsett brottsligheten, men kanske inte alltid så tydligt. För att bli dömd för rattfylleri krävs det uppsåt att föra (förflyttat) ett motordrivet fordon efter att ha intagit alkohol (4§ trafikbrottslagen). Uppsåtet ska antingen vara direkt, indirekt eller i form av likgiltighet. Man ska som utgångspunkt också ha uppsåt till alla omständigheterna som utgör den brottsliga gärningen. Detta innebär att det krävs uppsåt till själva förandet av fordonet och att det varit ett motordrivet fordon. Det finns rättspraxis där åtal ogillas på grund av att fordonets egenskap av bil i detta fall, inte omfattades av den tilltalades uppsåt (NJA 1970 s. 240). Detta öppnar för att man kan bli friad om det är så att man inte visste att fordonets egenskap utgjorde ett motordrivet fordon på det sättet som lagen förutsätter. Men det räcker att man varit likgiltig inför att man framfört ett sådant fordon. I detta rättsfall handlade det om att den tilltalade trodde att det var ett motorredskap då det saknades registreringsskyltar och att man trodde att det inte krävdes körkort för att föra fordonet. Detta fordon var en truck.

Har tingsrätten funnit av förhör med dig, att du förstått att det var ett motordrivet fordon, och att du vetat om att du varit berusad, så utgör detta alltså uppsåt. Du behöver inte ha haft uppsåt att göra dig skyldig till brott, utan endast de objektiva omständigheterna som utgör brottet.

Sammanfattningsvis

Det finns en fri bevisföring i brottmål som gör att det som utgångspunkt inte finns en begränsning i vad som får användas som bevisning, och inte heller hur domstolen ska värdera detta. Domstolen ska bedöma om det står bortom rimligt tvivel att det gått till så som åklagaren gjort gällande, och då har de i ditt fall tagit stöd av bland annat en polis vittnesuppgifter. Detta i sig kan alltså vara tillräckligt. Vad gäller ditt uppsåt så kan det såklart diskuteras, men man måste varit medveten om att det varit ett motordrivet fordon och att du varit berusad. Man behöver inte ha uppsåt till att begå eller veta att det man gör är brottsligt.

Om du nyligen har fått domen kan du inom överklagandetiden som anges där överklaga ärendet till Hovrätten och där eventuellt få domen omprövad om de beviljar prövningstillstånd. Överklagandetiden är generellt tre veckor från när domen meddelades.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1114)
2021-04-11 Hastighetsöverträdelse på motorväg
2021-04-07 Kan man förlora körkortet vid vårdslöshet i trafik?
2021-04-01 Identifiera sig med annat än körkort?
2021-03-31 ​Kan mitt körkort återkallas om jag kör narkotikapåverkad?​

Alla besvarade frågor (91191)