Uppsåt vid rattfylleri

2017-09-14 i Trafikbrott
FRÅGA
Har fråga avseende Åklagarmyndighetens beslut (Strafföreläggande) där det står "Du begick gärningen med uppsåt". Enligt era tidigare svar i detta forum säger ni "För att kunna dömas för rattfylleri krävs uppsåt att köra fordonet och uppsåt beträffande fordonets egenskap av motordrivet fordon. Det krävs även uppsåt beträffande omständigheten att man druckit en viss mängd alkohol. Det krävs dock inte uppsåt i fråga om graden av påverkan eller promillehalten." Det jag undrar över är "uppsåt …att man druckit en viss mängd alkohol". I mitt fall om jag drack vin kvällen före (inte samma dag) som jag beskrev tidigare, räknas det ändå som uppsåt? Eller vad menas?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 1 kap. 2 § 1 st. brottsbalken (BrB) anses en gärning som brott endast om den är begången med uppsåt, om inte annat är föreskrivet. Brottet rattfylleri hittar du i 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Där finns inte föreskrivet något särskilt om uppsåt, och alltså krävs uppsåt för att du ska kunna dömas.

Det finns tre olika uppsåtsformer; direkt uppsåt, indirekt uppsåt och likgiltighetsuppsåt. Vid direkt uppsåt krävs att du har en vilja eller avsikt att nå en viss effekt av din handling. Indirekt uppsåt är när du inser vad effekten av din handling kommer att bli, men den är inte vad du eftersträvar. Likgiltighetsuppsåtet är att du insett risken för effekten och varit likgiltig till förverkligandet av den. Det ska finnas en risk som inte är försumbar för en effekt, du ska veta om risken samt att du är likgiltig inför den och dess förverkligande.

Varje objektivt rekvisit i lagtexten måste täckas av uppsåt för att det ska vara ett brott. Vid rattfylleri måste du alltså ha uppsåt i förhållande till förandet av fordonet, dess egenskap av motordrivet fordon samt förtärandet av alkohol.

Angående det sista rekvisitet som din fråga rörde krävs det alltså att du var medveten om att du drack alkohol. Det bör således inte föranleda ansvar om du inte visste att du intagit eller tillförts alkohol, t.ex. genom medicinsk behandling. Att du drack vinet kvällen före har ingen betydelse, vid tillfället var du ändå medveten om effekten av alkoholen. Du hade alltså uppsåt. Att du inte var medveten om vilken grad av promillehalt vinet skulle ge spelar inte någon roll, där krävs inget uppsåt.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Erika

JR Umeå
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1251)
2021-11-30 Tillåtande av olovlig körning
2021-11-30 Hur kan man få hjälp av Lawlines juristbyrå?
2021-11-30 Vem bär ansvaret vid övningskörning?
2021-11-30 Är det olagligt att köra elscooter som kan gå i 40 km/h även om jag bara kör den i 25 km/h?

Alla besvarade frågor (97581)