Uppsåt och gradindelning vid rattfylleri

2016-05-29 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej! Min son blev stoppad av polisen och han hade 1,0 promille i blodet. Klockan var strax före midnatt, han tog bilen från Gullmarsplan och skulle in till stan. Det finns ingen vettig förklaring, utan han och en vän fick bråttom och var sena. De hade druckit under eftermiddagen och tog en drink cirka klockan 21. Efteråt drack han mycket vatten och trodde att det mesta av alkoholen hade dunstat från kroppen. Han brukar annars inte festa mycket, han jobbar och tränar väldigt mycket och är en ordentlig kille på 23 år. Min fråga är om det finns någon möjlighet att han blir dömd för rattfylleri istället för grovt rattfylleri?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I svaret nedan går jag först genom vad som står i lagen, därefter kravet på uppsåt och slutligen vilka omständigheter som ska beaktas vid gradindelningen av rattfylleri.

Lagtext
Bestämmelser om rattfylleri återfinns i trafikbrottslagen. Av 4 § följer att den som för ett motordrivet fordon efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet ska dömas för rattfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader. Av 4 a § följer att om brottet är att anse som grovt, ska föraren dömas för grovt rattfylleri till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om

1. föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet,
2. föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel, eller
3. framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten.


Uppsåt
För att ansvar för rattfylleri ska kunna ådömas krävs först och främst att föraren har begått gärningen uppsåtligen. Närmare bestämt krävs uppsåt vad gäller förandet av fordonet. Uppsåt krävs även beträffande fordonets egenskap av motordrivet fordon. Också den omständigheten att man förtärt alkohol i en viss mängd ska täckas av uppsåt. I fråga om graden av påverkan eller promillehalten krävs dock inte uppsåt (se till exempel rättsfallet RH 2013:59).

Här är det relativt enkelt att konstatera att din son uppfyller kravet på uppsåt. Det räcker att din son vetat om att han kört bil efter att ha druckit alkoholhaltiga drycker under dagen och kvällen. Att han trodde att han inte var tillräckligt påverkad spelar ingen roll för bedömningen.

Gradindelning
Gradindelningen (det vill säga om brottet är att anse som grovt eller inte) ska avgöras med beaktande av samtliga omständigheter vid brottet. Som framgår i lagtexten ska dock domstolen särskilt beakta vissa omständigheter, till exempel om alkoholkoncentration uppgått till minst 1,0 promille i blodet.

Ett brott behöver inte nödvändigtvis vara att anse som grovt, trots att alkoholkoncentrationen har uppgått till minst 1,0 promille i blodet. Som ett exempel på att ett rattfylleribrott kan vara att anse som icke grovt, trots att någon av de nämnda särskilda omständigheterna har förelegat, kan nämnas omparkering eller förande av en bil en mycket kort sträcka på en plats där ingen annan trafik förekom (se till exempel rättsfallet NJA 2003 s. 67).

Jag känner inte till samtliga omständigheter i just din sons fall och kan därför inte göra ett tvärsäkert uttalande. Det faktum att din son haft en hög promillehalt och att färden skett genom ett tätbefolkat och trafikerat område talar dock starkt för att gärningen är att bedöma som grovt rattfylleri. Möjligheten att din son skulle dömas för rattfylleri istället för grovt rattfylleri bedömer jag därför som mycket liten.

Med vänliga hälsningar

Axel Strandborg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1078)
2021-01-17 Rattfylleri och olovlig körning
2021-01-16 Vad är straffet för rattfylleri
2021-01-15 Får minderåriga dricka alkohol medans jag kör bil?
2021-01-13 Påverkar olovlig körning möjligheten till körkortstillstånd?

Alla besvarade frågor (88421)