Uppsägningstider vid varsel

FRÅGA
Vi är ett litet företag utan kollektivavtal men 2 av 4 anställda är med i Unionen.Vad gäller vid varsel av uppsägning ? är det 6 månader?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga.

Regler om uppsägningstid hittar vi i Lag om anställningsskydd (LAS). I 11 § står det att en anställd har rätt till 6 månaders uppsägningstid ifall hen varit anställd i minst 10 år, detta är ett minimumskydd för den anställde som kan utökas genom anställningsavtal eller kollektivavtal. Har anställningen löpt under kortare tid så gäller andra kortare uppsägningstider som man kan hitta i 11 § LAS.

Jag kan dock inte besvara ifall det garanterat är den uppsägningstid som gäller för dina anställda då kollektivavtalet kan utöka tiden, och kollektivavtalet har jag inte tillgång till.

Hoppas du fått svar på din fråga!

MVH

Patrik Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1411)
2020-01-25 Kan man bli uppsagd vid övergång av verksamhet?
2020-01-25 Turordning vid uppsägning pga. arbetsbrist - Beräkning av anställningstid, m.m.
2020-01-21 Saklig grund för uppsägning och diskrimineringsgrunderna
2020-01-18 Kan chefen tvinga mig att medverka till lagbrott?

Alla besvarade frågor (76555)