Uppsägningstider för andrahandshyresgäst

Hejsan,

haft en kille som inneboende som missköt sig grovt. Jag bad honom flytta eftersom det blev outhärdligt med stank från sopor i rummet och knarkande och supande som väckte mig konstiga tider på dygnet. Nu undrar jag om 1 mån uppsägningstid fortfarande gäller eller om jag måste betala tillbaka hans deposition. Vill ha hit en städerska som gör rent samt bäddmaddrassen luktar väldigt illa. Vad har jag för rättigheter, hyresrätten står i mitt namn. Tacksam för hjälp,

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga röruppsägning av inneboendes hyreskontrakt och huruvida deposition måste betalas tillbaka. Jag tolkar det som att det gäller uthyrning av hyresrätt. Vid uthyrning av hyresrätter gäller uppsägningstider enligt hyreslagen (12 kap jordabalken).

Uppsägning enligt hyreslagen
Det framgår inte i din fråga om hyreskontraktet gäller på obestämd tid eller om det har ett slutdatum. I mitt svar kommer jag därför gå igenom båda alternativen.

Hyresavtal på obestämt tid
Hyresavtal gäller för obestämd tid om inget annat är avtalat. Hyresavtal som gäller för obestämd tid behöver sägas upp för att upphöra att gälla

I hyreslagen (12 kap 4 § jordabalken) stadgas att ett hyresavtal på obestämd tid kan sägas upp med en uppsägningstid om 3 månader ("det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen"), om inte parterna avtalat annat. Har kortare tid avtalats gäller det för hyresgästen men inte för hyresvärden, som alltid är skyldig att beakta minst tre månaders uppsägningstid.

Hyresavtal på bestämt tid
Hyresavtal kan även ingås för bestämd tid. Sådana avtal upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats. Har hyresförhållandet varat mer än nio månader i följd, skall dock avtalet alltid sägas upp för att upphöra att gälla. Hyreskontraktet omvandlas då automatiskt till obestämd tid och 3 månaders uppsägning gäller.

Sammanfattning
Gäller hyresavtalet på obestämd tid gäller en uppsägningstid på 3 månader. Gäller hyresavtalet på bestämd tid upphör det att gälla vid hyrestidens utgång. Det går tyvärr inte för dig att säga upp avtalet med 1 månads uppsägningstid utan det är 3 månader som gäller.

Återbetalning av deposition
Gällande despositionen så brukar förutsättningarna för att behålla avgiften/få avgiften tillbaka avgiften regleras i hyresavtalet. Oftast går det ut på att hyresvärden kan behålla de deponerade pengarna om hyran inte har betalats i tid eller om lägenheten inte lämnas i det skick som det togs emot. Jag skulle rekommendera att du läser igenom villkoren för despositionsavgiften i hyresavtalet. Jag kan tyvärr inte ge ett bättre svar i frågan då jag inte vet hur ert avtal är utformat.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”