Uppsägningstider

FRÅGA
Hej,Jag har jobbat på ett företag i 3.5 år och nu sagt upp mig. Enligt mitt kontrakt har både jag samt arbetsgivare 3mån uppsägningstid. Jag behöver gå efter 2mån och har informerat om detta samt påvisat att jag kommer ha avslutat alla möten etc (vi jobbar med säsongsinförsäljning och jag menar så klart inte att lämna mitt i). Min arbetsgivare är mkt oresonabel och vill tvinga mig att hålla mig till de 3mån som är sagda enligt avtal. Men enligt LAS så är det väl endast 1mån jag behöver ha hänsyn till? Företaget är ej knytet till kollektivavtal. Kan jag med hjälp av LAS lagen gå efter 2mån?Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I ditt fall är uppsägningstiden bestämd till tre månader då det har reglerats i anställningsavtalet mellan dig och din arbetsgivare. Huvudregeln inom svensk rätt är att om det finns en sådan bestämd uppsägningstid i anställningsavtalet är det den tidsperioden som gäller. Om uppsägningstiden inte hade reglerats i avtalet hade du kunnat hänvisa till Lagen om anställningsskydd (LAS) som då hade gett dig en uppsägningstid på en månad. Om det hade varit så att det funnits ett kollektivavtal på arbetsplatsen hade reglerna i kollektivavtalet gått före reglerna i LAS.

Alltså, huvudregeln för att bestämma uppsägningstiden finns i första hand i anställningsavtalet. Om det i anställningsavtalet inte finns angivit, ska reglerna i kollektivavtalet tillämpas om det finns ett sådant på arbetsplatsen. I sista hand gäller uppsägningstiden enligt LAS.

Rent juridiskt har alltså din arbetsgivare rätt att inte låta dig gå efter de två månader som du önskar eftersom både du och din arbetsgivare har skrivit på ett anställningsavtal där det framgår att uppsägningstiden är tre månader. Det innebär att både du och din arbetsgivare har samtyckt till uppsägningstiden och att du har slutat på arbetet först efter att tre månader har passerat.

Hoppas att ovan angivet svar var till din hjälp!

Med Vänlig Hälsning,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82735)