Uppsägningstidens semidispositivitet

FRÅGA
Om vi som arbetsgivare har sagt upp en anställd pga arbetsbrist och vi har ett anställningskontrakt där det står en månads uppsägningstid från båda sidor,arbetstagaren hänvisar till att LAS går före och att hon ska ha 2 månader,vad gäller?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av lagen om anställningsskydd (LAS), som du själv hänvisat till.

Svaret på din fråga är att den anställde har rätt till åtminstone den uppsägningstid som framgår av LAS. Jag kommer nu att närmre beskriva hur frågan är reglerad:

Vid arbetsgivarens uppsägning har den anställde alltid rätt till minst en månads uppsägningstid (11 § 1 st LAS). Den anställde kan dock, beroende på hur lång tid denne varit anställd, ha rätt till en längre uppsägningstid. Uppsägningstidens längd är då:
– två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år
– tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år
– fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år
– fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år
– sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år (11 § 2 st LAS).

Vissa av LAS' bestämmelser, bland dem 11 §, är vad som med juridisk terminologi kallas för semidispositiva. Det innebär att man under vissa omständigheter kan frångå bestämmelserna. Vad gäller den anställdes rätt till uppsägningstid kan denna endast inskränkas genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation (2 § 4 st LAS). Anställningsavtal som inskränker arbetstagarens rätt till uppsägningstid – eller för den delen någon annan av arbetstagarens rättigheter enligt LAS – är ogiltiga i dessa inskränkande delar. Det är däremot möjligt att i ett anställningsavtal avtala om en rätt till en längre uppsägningstid (2 § 2 st LAS).

Jag vill betona att det i och med att vi talar om rätt till uppsägningstid är möjligt för arbetstagaren att avstå från delar av sin uppsägningstid när uppsägningen som nu redan ägt rum.

Svaret på din fråga är alltså, som jag nämnde inledningsvis, att den anställde har rätt till åtminstone den uppsägningstid som framgår av LAS.

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84286)