Uppsägningstid visstidsanställning

FRÅGA
HejMin dotter arbetar med visstidsanställning med slutdatum i juni. Hennes tjänstgör sk Traineetjänst. Inget ansvar eller vikariat. Har 2 veckors betalt semester. Kan hin säga upp sig innan? Och hur blir det med semestern?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den här typen av frågor regleras i Lagen om anställningsskydd.

En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört, om inget annat avtalats (4 § andra stycket LAS). Som huvudregel går en visstidsanställning alltså inte att säga upp/avsluta i förtid eftersom en visstidsanställning redan har ett förutbestämt slutdatum. Man kan däremot avtala om en uppsägningstid i anställningsavtalet så min rekommendation är att börja med att titta där.

Det som kan göras om det inte avtalats om i anställningsavtalet är att försöka komma överens med arbetsgivaren om att avsluta anställningen i förtid men uppsägningen måste då vara ömsesidig, det finns inte möjlighet att ensidigt säga upp anställningsavtalet i förtid. Semestern har hon rätt till under tiden hon omfattas av anställningsavtalet.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny fråga så besvaras den så snabbt som möjligt.

Vänligen,

Lars Bergström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1263)
2019-05-23 Uppsägning pga samarbetsproblem
2019-05-23 Kan arbetsgivare göra löneavdrag för vad jag uppbär från annan anställning under uppsägningstiden?
2019-05-20 När anses jag som arbetstagare bedriva olovlig konkurrerande verksamhet?
2019-05-19 Kan arbetsgivare ändra mina arbetsuppgifter hur som helst?

Alla besvarade frågor (69245)