Uppsägningstid vid verksamhetsövergång

Hej, Jag har en fråga om uppsägningstid. Har arbetat i ett företag, cafe, i 12 år och den blir uppköpt av en ny ägare ( verksamhetsövergång?). Har man inte rätt till uppsägningstid om man väljer att inte stanna kvar hos den nya ägaren? Om den tidigare ägaren säger upp en pga arbetsbrist? Fick besked om ny ägare idag och den nya ägaren tar över cafet om ca 12 dagar? Har inte jag rätt till uppsägningstid och lön under den tiden? Jag är inte facklig ansluten.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om uppsägningstid finner du i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

I 11 § LAS regleras uppsägningstiden både när arbetstagaren säger upp sig samt när arbetstagaren blir uppsagd. Denna bestämmelse kan dock ändras genom kollektivavtal, se närmare 2 § LAS, då lagen är subsidiär. Avtal som ger arbetstagare sämre rättigheter är, enligt samma bestämmelse, ogiltiga. Vid en verksamhetsövergång övergår arbetstagarens rättigheter och skyldigheter p.g.a. anställningsavtalet enligt 6 B § LAS. Även anställningsförhållanden övergår. Enligt 3 § 2 p. LAS får arbetstagaren vid en verksamhetsövergång tillgodoräkna sig anställningstiden från den förre arbetsgivaren.

Om du väljer att säga upp dig har du en uppsägningstid på en månad. Detta innebär att om säger upp dig självmant kan du inte tvingas jobba kvar längre än en månad. Om du däremot skulle bli uppsagd p.g.a. arbetsbrist regleras uppsägningstiden i 11 § LAS. Vid beräkning av uppsägningstiden är det din sammanlagda anställningstid som gäller. Då din sammanlagda anställningstid är 12 år skulle din uppsägningstid bli 6 månader.

Då det inte framgår att företaget du jobbar för har ett kollektivavtal innebär detta sammanfattningsvis har du en minsta uppsägningstid om en månad. Om du självmant säger upp dig kan du enbart tvingas jobba kvar i en månad men om du skulle bli uppsagd har du rätt till en uppsägningstid på 6 månader.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Azra HuzejrovicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000