Uppsägningstid vid uppsägning på grund av arbetsbrist

FRÅGA
Hej, Jag har en fast tjänst på heltid som teknisk säljare, nu vill min arbetsgivare att jag ska gå ner i tjänst till 50% p.g.a. arbetsbrist.Dom vill att det ska ske nu direkt, är det rätt eller fel? jag kan tänka mig att göra det, men jag skulle önska att dom ger mig veckor att kunna anpassa mig. vad säger lagen?Mvh Andreas
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom att du går ner i arbetstid med anledning av arbetsbrist rör det sig om en uppsägning. Bestämmelser om uppsägningstid finns i lag om anställningsskydd (LAS). Enligt 11 § LAS gäller en minsta uppsägningstid av en månad. Därutöver erhåller man rätt till en längre uppsägningstid utifrån anställningens längd. Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats som reglerar uppsägningstider kommer detta avtal att gälla istället för bestämmelserna i LAS då denna lag är semidispositiv. I ditt fall kan din arbetsgivare inte frångå ett kollektivavtal genom att erbjuda dig en kortare uppsägningstid än vad som stadgas i avtalet. Inte heller kan din arbetsgivare frångå bestämmelserna i LAS (om kollektivavtal inte finns).

Skulle din arbetsgivare bortse ifrån din rätt till uppsägningstid kan denne bli ersättningsskyldig enligt 38 § LAS.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor.

Med vänlig hälsning,
Christoffer Tolf

Christoffer Tolf
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?