Uppsägningstid vid under 2 års anställning

FRÅGA
hej, jag är anställd av ett US bolag men med svenska regler. de säger upp mig med anledning av arbetsbrist, dvs detta är en "startup" och business är på en för låg nivå för att ha mig kvar. jag har en månad enl mitt kontrakt då det är mindre än 2 års anställning. Min fråga är har jag rätt att kräva mer? de erbjuder en månad extra betalt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har en tillsvidareanställning som varat i mindre än 2 år då det inte framgår att du har en tidsbegränsad anställning. Enligt 7 § Lagen om anställningsskydd(1982:80) (LAS) ska en uppsägning från arbetsgivarens sida vara sakligt grundad. Att säga upp någon på grund av arbetsbrist är en saklig grund. Enligt 11 § LAS har den som varit anställd på ett företag i mindre än två år rätt till en månads uppsägningstid. Du har alltså inte rätt att kräva mer än så.

Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll