Uppsägningstid vid tidsbegränsad anställning

FRÅGA
Jag har arbetat i samma kommun i ca 13 år, senast var en tillsvidare anställning inom omsorgen. Jag har varit tjänstledig i tre och ett halvt år för studier på universitet. Jag sa upp mig 17/1 -2016 och påbörjade en tidsbegränsad anställning 18/1 dock längst tom 30/6, med muntligt avtal om tillsvidare anställning när examensbevis/ förskollärarlegitimationen kommer. Nu vill jag säga upp mig för byte av arbetsplats, delvis för misstrivsel. Hur lång tid är min uppsägnings tid? cheferna säger längre uppsägningstid på grund av arbetstid i kommun. Jag tror en månad på grund av ny anställning som outbildad förskollärare. Vad gäller?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du nu har en tidsbegränsad anställning som löper till den 30/6 är utgångspunkten att ett tidsbestämt avtal inte kan sägas upp eftersom det ska avslutas vid slutdatumet. Men eftersom formuleringen i ditt anställningsavtal lyder "...dock längst t.om..." så framgår det av praxis från Arbetsdomstolen att anställningen är uppsägningsbar. Om din uppsägningstid inte följer av avtalet så borde det vara en månad som gäller när du säger upp dig själv, se exempelvis 7 § lagen om anställningsskydd (LAS). Annat vore fallet om du blev uppsagd av din arbetsgivare eftersom räknar man ut uppsägningstiden utifrån arbetstiden. Men om du säger upp dig själv så borde det vara en månads uppsägningstid om det inte finns något annat avtalat.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1679)
2021-01-21 Annan anställning under uppsägningstiden
2021-01-20 När är ett återanställningserbjudande skäligt?
2021-01-19 På vilka grunder går det att avbryta en provanställning?
2021-01-18 Vad kan man göra om man anser sig blivit felaktigt uppsagd?

Alla besvarade frågor (88317)