Uppsägningstid vid provanställning/ Frånträdande från anställning

FRÅGA
Jag har en provanställning på deltid (genomsnitt 25 h/vecka) på en restaurang som pågått i cirka 2 av 6 månader (provanställningen går ut i juli 2017). Nu vill jag avbryta min provanställning eftersom jag anser att arbetsledaren skapar dålig stämning och för att jag inte fått schemalagt alla de timmar som jag enligt avtal ska ha rätt till. Vad gäller? I mitt avtal står det att om arbetstagaren vill avbryta provanställningen i förtid ska han underrätta arbetsgivaren minst 14 dagar i förväg, men enligt LAS verkar jag kunna gå på dagen. I anställningen gäller kollektivavtalet för Hotell- och restaurangpersonal träffat mellan Visita och HRF står det i avtalet.
SVAR

Hej och tack för din fråga,

Det stadgas i 6 § Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) att både arbetsgivare och arbetstagare när som helst kan avbryta en provanställning utan att iaktta någon särskild uppsägningstid. Enligt 2 § 2 st. LAS är avtalsvillkor som inskränker arbetstagarens rättighet enligt LAS ogiltigt. LAS är dock semidispositiv vilket innebär att den genom kollektivavtal kan förhandlas bort (2§ 3 och 6 st. LAS). Du som arbetstagare kan alltså vara bunden av en uppsägningstid vid provanställning genom ditt kollektivavtal, även om detta innebär nackdel för dig. Du nämner att ditt avtal är mellan Hotell- och restaurangfacket och Visita. Enligt detta kollektivavtal gäller 14 dagar uppsägningstid även för dig som arbetstagare.

Du skriver även att din arbetsgivare inte har schemalagt dig de timmar du enligt avtalet har rätt till. Enligt 4 § 3 st. får arbetstagare med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivare i väsentlig mån har åsidosatt sina åtaganden mot arbetstagare. Exempel på detta är då arbetstagaren lämnas utan arbetsuppgifter, eller då arbetsgivare inte betalar ut rätt lön och det inte rör sig om oväsentliga belopp. Då jag inte vet hur mycket arbetstid det rör sig har jag svårt att säga om det räcker för ett frånträde. Frånträder du ditt arbete utan giltiga skäl, kan du istället bli skadeståndsskyldig varför du bör vara säker på att du har rätt till detta.


Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?