Uppsägningstid vid provanställning

FRÅGA
Hej,Jag är anställd på en tandläkarklinik utan kollektivavtal och har en provanställning på 6 månader. I avtalet står det att jag har 3 månaders uppsägningstid. Gäller detta även under provanställningen eller bara när man blir fast anställd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 6 § 1 st. Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) (här) följer att avtal om tidsbegränsad provanställning får träffas, om prövotiden är högst sex månader. En provanställning kan avbrytas av både arbetsgivare och arbetstagare när som helst under prövotiden, om inget annat har avtalats (t.ex. i ett kollektivavtal). Arbetsgivaren måste enligt 31 § 1 st. LAS (här) underrätta arbetstagaren minst två veckor i förväg om att en provanställning ska avbrytas i förtid.

Som svar på din fråga gäller följaktligen uppsägningstiden om tre månader inte under den tiden du är provanställd.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1540)
2020-05-31 Vad gäller vid uppsägning under pågående sjukskrivning?
2020-05-31 Saklig grund för uppsägning
2020-05-30 Muntlig erinran
2020-05-29 Kan en visstidsanställd bli uppsagd i förtid enligt turordningslista?

Alla besvarade frågor (80684)