Uppsägningstid vid provanställning

FRÅGA
Hej,Jag är anställd på en tandläkarklinik utan kollektivavtal och har en provanställning på 6 månader. I avtalet står det att jag har 3 månaders uppsägningstid. Gäller detta även under provanställningen eller bara när man blir fast anställd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 6 § 1 st. Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) (här) följer att avtal om tidsbegränsad provanställning får träffas, om prövotiden är högst sex månader. En provanställning kan avbrytas av både arbetsgivare och arbetstagare när som helst under prövotiden, om inget annat har avtalats (t.ex. i ett kollektivavtal). Arbetsgivaren måste enligt 31 § 1 st. LAS (här) underrätta arbetstagaren minst två veckor i förväg om att en provanställning ska avbrytas i förtid.

Som svar på din fråga gäller följaktligen uppsägningstiden om tre månader inte under den tiden du är provanställd.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1685)
2021-01-27 Uppsägning på grund av framtida graviditet
2021-01-25 Vad gäller enligt LAS när jag blivit uppsagd
2021-01-24 Har jag rätt till löneökning om jag är under uppsägning?
2021-01-23 Arbete hos annan arbetsgivare vid arbetsbefrielse

Alla besvarade frågor (88529)