Uppsägningstid vid provanställning

FRÅGA
Hej!Jag är sedan augusti anställd på ett elföretag, jag är därefter fortfarande provanställd under las. Jag vill ju avbryta min anställning då jag fått jobb på ett annat företag.Jag sa upp mig idag och trodde att jag inte hade någon uppsägningstid, men sa till min chef att jag kunde jobba veckan ut. Svaret jag fick från henne var att jag har två veckors uppsägningstid. Stämmer detta eller har jag, som arbetstagare, rätt att gå på dagen? Det jag har kunnat läsa mig till på internet på diverse olika sidor är att det sistnämnda stämmer.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

En provanställning är en tidsbegränsad anställning som får pågå under högst 6 månader. Både arbetsgivaren och arbetstagaren får avbryta provanställning innan dessa sex månader löpt ut, eller innan man avtalat att provanställningen skall avslutas. För att avbryta en provanställning behövs det ingen uppsägningstid, detta betyder att så väl arbetsgivaren som arbetstagaren kan avsluta provanställningen ”på dagen”, detta framgår av6 § Lagen om anställningsskydd. Det finns dock en ordningsregel i 31 § LAS som ger arbetsgivare en skyldighet att underrätta arbetstagare om att deras provanställning upphör senast två veckor innan man avser att avbryta anställningen. Detta får innebörden av en slags uppsägningstid på två veckor. Den regeln är dock bara tillämplig på arbetsgivare och inte dig som arbetstagare.

Du kan alltså avsluta din provanställning och gå på dagen.

Hoppas detta varit till din hjälp!

Med vänlig hälsning

Matilda Bona
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84240)