Uppsägningstid vid provanställning

Hej, jag har precis sagt upp mig pga av jag flyttar om 2 veckor till ett annat land. Detta bestämdes ganska hastigt och jag sa upp mig samma dag som jag fick reda på detta.

Jobbet vill nu att jag stannar hela min uppsägningstid (1 månad) som det står i mitt avtal, men jag flyttar om 2 veckor och undrar om jag kan kringgå det som står i mitt anställningsavtal? (är provanställd).

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill ha svar på om du är skyldig att arbeta under hela den uppsägningstid som gäller enligt ditt anställningsavtal. Svaret kan variera beroende på om uppsägningstiden regleras i ett anställningsavtal eller i kollektivavtal. Jag kommer därför att svara på vad som gäller för båda.

För att besvara din fråga angående uppsägningstid vid provanställning så vänder vi oss till lagen om anställningsskydd (nedan LAS).


Allmänt om provanställningar

Ett avtal om provanställning får träffas med en prövotid på max sex månader (6 § första stycket LAS). För att ett sådant avtal ska få träffas så krävs det att arbetsgivaren har ett prövobehov. Arbetsgivaren bestämmer själv vad prövobehovet består utav. Arbetstagaren får dessutom inte tidigare ha varit anställd hos arbetsgivaren med samma arbetsuppgifter. Detta är för att arbetsgivare inte ska kunna missbruka anställningsformen.


Uppsägningstid vid provanställning

En provanställning får avbrytas innan prövotiden har gått ut (6 § tredje stycket LAS). En arbetsgivare har en skyldighet att underrätta arbetstagaren om uppsägning minst två veckor i förväg, men någon motsvarande skyldighet finns inte för dig som arbetstagare och som huvudregel får du gå på dagen när du säger upp dig som provanställd (31 § LAS).

LAS är vidare tvingande till arbetstagarens fördel, vilket innebär att sämre villkor än vad som anges i lagen inte är giltiga för dig som arbetstagare (2 § LAS). Det innebär därmed att det inte är tillåtet att avtala om en ömsesidig uppsägningstid i anställningsavtalet eftersom den är till nackdel för dig som provsanställd, som annars hade fått gå under dagen.

Situationen blir dock en annan om det finns ett gällande kollektivavtal på din arbetsplats. I kollektivavtal får man göra avvikelser från bland annat provanställningsreglerna (2 § tredje stycket LAS). Det innebär att ett kollektivavtal kan innehålla andra regler som går före LAS, för bland annat hur lång uppsägningstiden ska vara för provanställda.


Vad gäller för dig?

Svaret på din fråga beror alltså helt på om det finns ett gällande kollektivavtal på din arbetsplats. Enligt reglerna i LAS har du som provanställd inte någon uppsägningstid alls. I ditt fall innebär det att om det är så att uppsägningstiden endast regleras i ditt anställningsavtal så behöver du inte förhålla dig till denna. Om det emellertid skulle vara så att du är bunden av ett kollektivavtal som föreskriver en uppsägningstid, så är det denna som gäller.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar,

Negin AhmadiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000