Uppsägningstid vid provanställning

FRÅGA
Hej! Har en pågående provanställning och har kollektivavtal och på kontraktet står det att uppsägningsformen tillämpas enligt kollektivavtal. Hur lång är uppsägningstiden vid provanställning då? Är det 2 veckor eller 1 månad, blir förvirrad. Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilken uppsägningstid som gäller vid provanställning. Regler om provanställning och övriga frågor om anställningsförhållandet regleras i lag om anställningsskydd (LAS).

Provanställning enligt LAS
En anställning får inledas med en provanställning, om prövotiden är högst sex månader. Om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut ska besked om detta lämnas senast vid prövotidens utgång. Om inte annat har avtalats får en provanställning även avbrytas före prövotidens utgång. (6 § LAS) En arbetsgivare som ska ge besked om att en provanställning ska avbrytas i förtid eller avslutas ska underrätta arbetstagaren om detta minst 2 veckor i förväg (31 § LAS). Det finns ingen liknande underrättelsetid för arbetstagaren som enligt lagens regler kan meddela sin arbetsgivare och gå på dagen.

Avvikande bestämmelser i kollektivavtal
LAS är till stora delar semidispositiv vilket innebär att arbetsmarknadens parter förfogar över vissa regler och kan inskränka bestämmelser genom ett kollektivavtal. Enligt 2 § stycke 3 LAS får man göra avvikelser från exempelvis reglerna om provanställning och ett kollektivavtal kan alltså innehålla andra bestämmelser än LAS för hur en provanställning ska avslutas.

Sammanfattningsvis
Enligt reglerna i LAS har du som arbetstagare ingen uppsägningstid, utan underrättelsetiden på 2 veckor gäller enbart för arbetsgivaren och du har rätt att gå på dagen. Du beskriver däremot att anställningsavtalet hänvisar till kollektivavtalets uppsägningsregler och det kan vara så att det i kollektivavtalet finns en ömsesidig uppsägningstid för arbetsgivaren och dig som arbetstagare under provanställningen. Det är i sådana fall kollektivavtalets uppsägningstid som gäller exempelvis 1 månad.

Hoppas informationen har varit till hjälp för att förstå din situation bättre!

Vänligen,

Fredrika Sköld
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1896)
2021-12-04 Vad kan jag göra om jag skrivit på ett anställningsavtal men vill ha ett annat jobb istället?
2021-12-04 Hur lång uppsägningstid har jag om jag fyllt 68 år?
2021-11-30 Arbete under uppsägningstid
2021-11-30 Har jag rätt till inarbetad lön efter avslutad anställning?

Alla besvarade frågor (97636)