Uppsägningstid vid provanställning

FRÅGA
Hej! Jag har en provanställning där det står i avtalet att jag har två veckors uppsägningstid. Det gör mig mycket fundersam eftersom jag själv går juristprogrammet och så vitt jag vet får man inte avtala om längre uppsägningstid för arbetstagaren när det gäller provanställning. Eftersom företaget gjort detta anses väl avtalet som ogiltigt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om din arbetsgivare har rätt att skriva en uppsägningstid på 2 veckor vid provanställning. Svaret på frågan och övriga frågor om anställningsförhållandet regleras i lag om anställningsskydd (LAS).

Provanställning
Enligt 6 § LAS får en anställning inledas med en provanställning om prövotiden är högst sex månader. Om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut ska besked om detta lämnas senast vid prövotidens utgång. Om inte annat har avtalats får en provanställning även avbrytas före prövotidens utgång.

En arbetsgivare som ska ge besked om att provanställningen ska avbrytas i förtid eller avslutas ska enligt 31 § LAS underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Liknande underrättelsetid finns inte för arbetstagaren som enligt lagens regler kan meddela sin arbetsgivare och gå på dagen.

Ett avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare om en uppsägningstid vid provanställning är endast giltig när det gäller arbetsgivarens avslutande av provanställningen. Det är då inte fråga om att inskränka utan snarare utvidga arbetstagarens rättigheter (AD 2020:38). Ett avtalsvillkor om uppsägningstid för arbetstagaren är därmed ogiltigt enligt 2 § stycke 2 LAS då det upphäver eller inskränker arbetstagarens rättigheter enligt LAS.

Avvikande bestämmelser
Avvikande bestämmelser från 6 § LAS får ske genom kollektivavtal enligt 2 § stycke 3 LAS. Det kan vara så att ett kollektivavtal innehåller andra bestämmelser för hur en provanställning kan avslutas, exempelvis att det finns en ömsesidig uppsägningstid för både arbetsgivare och arbetstagare.

I din situation
Du skriver att uppsägningstiden framgår av "avtalet". Om det är fråga om ett villkor i anställningsavtalet är avtalet ogiltigt och du har rätt att gå på dagen om du så skulle vilja, detta utan att iaktta någon uppsägningstid. Skulle det däremot vara fråga om en hänvisning till vad som stadgas i ett kollektivavtal så gäller kollektivavtalet före LAS bestämmelser. Min rekommendation är alltså i första hand att se om din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal och närmare se vad som framgår där!

Hoppas informationen har varit till hjälp för att förstå din situation bättre!

Vänligen,

Fredrika Sköld
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1870)
2021-10-23 Hur fungerar turordningsreglerna?
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?

Alla besvarade frågor (96519)