Uppsägningstid vid provanställning?

FRÅGA
Hej har en fråga angående mitt anställningsavtal:Jag är prov anställd idag och har uppfattat det som att jag har rätt till två månaders uppsägningstid om företaget väljer att inte förlänga mitt kontrakt, stämmer detta?Anställningen kan sägas upp med en ömsesidig uppsägningstid om två månader från respektive part. Vid uppsägning har Bolaget rätt att skilja den Anställde från befattningen under uppsägningstiden eller del därav. Under provanställning gäller en ömsesidig omedelbar uppsägningsmöjlighet.7.2 I sådant fall har den Anställde rätt, om Bolaget så medger skriftligen, att ta annan anställning eller bedriva egen verksamhet utan annan inskränkning än vad som anges i bestämmelserna om konkurrens nedan. Inkomster som den Anställde därvid uppbär eller skäligen borde ha uppburit skall dock avräknas mot den Anställdes uppsägningslön.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Utgångspunkten när det gäller provanställningar är att de får gälla i sex månader (se 6 § första stycket LAS). Om provanställningen inte avslutas av arbetsgivaren eller arbetstagaren inom denna period övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning (se 6 § andra stycket LAS).

Under en provanställning gäller normalt ingen uppsägningstid från varken arbetsgivarens eller arbetstagarens sida. Båda parter får således avbryta anställningen när de vill och några skäl för avslutandet behöver inte anges.

Naturligtvis kan parterna avtala om en ömsesidig uppsägningstid, så länge den inte inskränker arbetstagarens rättigheter enligt lag (se vidare 2 § andra stycket LAS). En eventuell uppsägningstid för arbetstagaren är dock inte att se som en inskränkning av en rättighet, snarare är det positivt för arbetstagaren.

Om jag ska tolka den text du har bifogat, vilken jag förmodar kommer från ditt anställningsavtal, verkar det dock som att stycket om uppsägningstid gäller tillsvidareanställningar. I din text finns meningen "Under provanställning gäller en ömsesidig omedelbar uppsägningstid". Den frasen, sett mot helheten av din text, får mig att dra slutsatsen att man som provanställd hos din arbetsgivare inte har någon uppsägningstid. I så fall säger ditt anställningsavtal samma sak som lagen; en provanställning får avslutas när som helst utan uppsägningstid.

Om du vill undersöka saken närmare, eller om jag möjligtvis misstolkat utdraget ur ditt anställningsavtal, föreslår jag att du kontaktar ditt fack, om du är medlem i ett sådant. Du kan även boka en tid med en av våra verksamma jurister här om du vill ha ytterligare rådgivning.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1603)
2020-09-28 Kan jag välja vilka jag vill återanställa i ett litet aktiebolag?
2020-09-28 Uppsägning under provanställning
2020-09-26 Får arbetsgivaren ha en uppsägningstid under provanställningen?
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (84484)