Uppsägningstid vid provanställning

FRÅGA
Provanställning avbryts med omedelbar verkan efter ca 2 veckors arbete via telefon den 8/9. Anställningskontratket säger 2 veckors uppsägningstid och vid frågan vad "2 veckors uppsägningstid" egentligen innebär får jag svaret "Det betyder att du som fått sluta får komma in och jobba dina sista två veckor om du vill. Vi anog att du inte ville det men självklart kan du det. Återkoppla gärna snarast isåfall". Är detta korrekt hanterat? Har jag rätt att få lön i 2 veckor till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En anställning är i första hand ett avtalsförhållande vilket innebär att det som är avtalat och står i ens anställningskontrakt ska hållas. Sedan finns det vissa skyddsregler som alltid är gällande även om det inte står med i avtalet. Som provanställd har man ingen lagskyddad rätt till uppsägningstid utan detta är något som man måste ha avtalat om (6 § lag om anställningsskydd). Enligt ditt anställningskontrakt har du rätt till 2 veckors uppsägningstid. Detta innebär att du har rätt till lön och andra förmåner som kommer med anställningen under uppsägningstiden. Arbetsgivaren har också rätt att kräva att du arbetar under uppsägningstiden, men kan välja att arbetsbefria dig. Om arbetsgivaren väljer att arbetsbefria dig har du dock fortfarande rätt till lön och andra förmåner.

Svaret är alltså ja, du har rätt att få lön i två veckor till.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll