Uppsägningstid vid provanställning

FRÅGA
Hej jag va på provanställning för 6 månader och blev avsked utan en 2 veckors uppsägningstid och att de trodde jag hade ett 3 månaders provanställning. Vet inte vad jag ska göra nu är inte medlem i handelsfacket eftersom att mitt kontrakt va ett handelskontrakt
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Provanställning

Provanställning är en anställningsform enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Av 6 § första stycket LAS framgår det att en arbetsgivare och arbetstagare får träffa avtal om en tidsbegränsad provanställning med en prövotid på max 6 månader. Efter prövotiden på sex månader övergår provanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning (fast anställning).

Avbryta provanställning

En provanställning kan avbrytas i förtid när som helst under prövotiden. Arbetsgivaren är alltid skyldig att lämna besked senast två veckor innan uppsägning. Om arbetsgivaren inte lämnar besked två veckor i förväg kan denne bli skyldig att betala skadestånd till dig som arbetstagare. Arbetsgivarens skyldighet att lämna besked om uppsägning gäller oavsett om provanställningen är på sex månader eller kortare tid. Om du hade en provanställning på tre månader så är det alltså inget undantag för arbetsgivarens skyldighet. Din arbetsgivare är skyldig att lämna besked om uppsägning till dig två veckor i förväg.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänlig hälsning,

Anna Ostanek
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82601)