Uppsägningstid vid provanställning

Om man har en provanställning och blir uppsagd 1 vecka innan den går ut att är det ok ? vad jag har förstått så är det minst 14 dagar innan. vad kan jag göra och vilka krav kan jag ställa till arbetsgivaren

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag nedan att hänvisa till Lag om anställningsskydd (LAS) och dess bestämmelser om uppsägning vid provanställning.

Uppsägningstid vid provanställning

En provanställning varar i högst sex månader (om inget annat avtalats) och är avsedd att användas som en inledning till en tillsvidareanställning (6 § 1 st. LAS). Om arbetsgivaren inte meddelar något efter sex månader övergår provanställningen automatiskt till tillsvidareanställning (6 § 2 st. LAS). En provanställning kan avbrytas i förtid av både arbetsgivaren och arbetstagaren, utan att skäl behöver anges. Detta under förutsättning att parterna inte har avtalat om annat (6 § 3 st. LAS). Likaså begränsas arbetsgivarens rätt att upphöra en provanställning av Diskrimineringslagen.

Arbetsgivaren måste underrätta arbetstagaren om att provanställningen upphör minst två veckor i förväg, alltså 14 dagar (31§ LAS). Om arbetstagaren är medlem i ett fackförbund ska arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla facket. Arbetstagaren och fackförbundet har rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet (31§ LAS). Om arbetsgivaren avslutar provanställningen en vecka innan den går ut, bryter hen mot bestämmelsen i 31 § LAS. Då lagrummet är en ordningsföreskrift kan inte uppsägningen göras ogiltig, men arbetsgivaren blir skyldig att till arbetstagaren betala ett skadestånd för brott mot underrättelse- och varselskyldigheten (38 § LAS). Arbetsgivaren är dock inte skyldig att ersätta arbetstagaren för utebliven lön.

För att sammanfatta det hela så gäller en uppsägningstid på två veckor om arbetsgivaren har för avsikt att avsluta en provanställning. När din arbetsgivare avslutar provanställningen med en veckas uppsägningstid bryter hen mot ordningsföreskriften i 31 § LAS, varvid du som arbetstagare då har rätt till skadestånd. Om du är medlem i facket skulle jag råda dig att ta kontakt med dem och låta de hjälpa dig vidare i ärendet. Om så inte är fallet, vill jag uppmana dig att kontakta din chef och begära ut skadestånd p.g.a att arbetsgivarens frångår LAS bestämmelser om två veckors uppsägningstid vid provanställning.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Ida HellstenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000