Uppsägningstid vid provanställning

FRÅGA
Hej! Jag är provanställd (6mån)som tjänsteman och saknar kollektivavtal. Nu vill Jag avbryta min provanställning i förtid (5:e månaden). I mitt kontrakt står det under uppsägning att det är 3 månader från arbetstagare/arbetsgivare. Stämmer detta? Jag vill avbryta min nuvarande provanställning så fort som möjligt då jag har ett nytt jobb som väntar.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Regler om vad som gäller för provanställning hittar du i Lag om anställningsskydd (LAS). Din arbetsgivare får anställa dig på prov i högst sex månader, enligt LAS. En sådan provanställning får avbrytas av både arbetsgivaren och dig som arbetstagare när som helst under provanställningen, och inget skäl till varför man vill avbryta behöver anges. Om någon av er inte vill att provanställningen ska övergå till en tillsvidareanställning, måste anställningen däremot avbrytas senast vid prövotidens utgång, dvs. senast när sex månader har gått. Enligt reglerna i LAS har en provanställning inte någon uppsägningstid, vilket innebär att om den avbryts antingen innan eller senast vid prövotidens utgång, kommer anställningen upphöra omedelbart. Det är inte möjligt att i ett anställningsavtal avtala om att en uppsägningstid ska gälla, utan detta kan endast göras genom ett kollektivavtal, 2§ andra stycket LAS. Detta innebär att den klausul om uppsägningstid på tre månader som finns i ditt anställningsavtal är ogiltig. Detta under förutsättning att det inte finns något kollektivavtal som säger att det är möjligt att avtala om uppsägningstid.

Sammanfattningsvis, om kollektivavtal inte finns, är det reglerna i LAS som gäller och där behöver du inte iaktta någon uppsägningstid för en provanställning. En eventuell klausul i anställningsavtalet om en uppsägningstid på tre månader är därför vara ogiltig. Om det däremot finns ett kollektivavtal och regler som avviker från 6§ LAS, ska det som sägs i kollektivavtalet om uppsägningstid gälla.

Hoppas att detta besvarar din fråga!

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1918)
2022-01-18 Omplacering vid sjukskrivning
2022-01-16 Kan jag påskynda min uppsägningstid om arbetsgivaren inte vill det?
2022-01-05 Hur regleras uppsägningstid av anställd när det finns ett anställningsavtal?
2022-01-03 Avskedande vid stöld på arbetsplatsen

Alla besvarade frågor (98546)