Uppsägningstid vid provanställning

FRÅGA
Hej! Min man har nyligen (den 6 februari), helt utan förberedelse, två dagar innan hans provanställning skulle övergå i tillsvidare anställning, blivit uppsagd med omedelbar verkan. Dock med full lön till den 20 februari. I en annan tråd står det att företaget är skyldig att meddela arbetstagaren 14 dagar innan provanställningen går ut, vilket då inte skett. Finns det möjlighet till skadestånd i fallet? Problemet för vår del är att a-kassa inte inträder förrän i april och han står praktiskt taget utan inkomst nu.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om det finns en uppsägningstid bestämd i anställningsavtalet är det i första hand den som gäller. Finns ingen uppsägningstid där angiven, gäller istället reglerna i eventuellt kollektivavtal. I sista hand gäller uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd (LAS).

Ifall det i det enskilda anställningsavtalet finns en överenskommelse om uppsägning får denna inte vara sämre för arbetstagaren än vad som regleras i lag - i så fall gäller lagen, alternativt kollektivavtal ifall detta finns.

En provanställning är en visstidsanställning som syftar till att övergå till en tillsvidareanställning när prövotiden löpt ut. Vill inte arbetsgivaren att anställningen ska fortsätta efter att prövotiden har löpt ut, ska arbetsgivaren lämna besked om det senast när prövotiden tar slut. Det finns en regel i 31 § Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) som säger att en arbetsgivare som tänker ge en arbetstagare besked om att anställningen ska avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning, ska underrätta arbetstagaren om det minst två veckor i förtid. Om arbetstagaren är fackligt ansluten måste arbetsgivaren samtidigt underrätta fackorganisationen.

Missar arbetsgivaren att underrätta eller varsla kan detta leda till allmänt skadestånd. Beskedet om att anställningen inte ska övergå till en tillsvidareanställning gäller dock ändå. Det går inte heller att förlänga anställningen om man har missat underrättelsetiden.

I rättsfallet AD 2003 nr 115 framgår att tidsfristen om två veckor som gäller vid avbrytande av en pågående provanställning gäller även då arbetsgivare meddelar att en provanställning skall upphöra vid prövotidens utgång. Om en arbetsgivare bryter mot sådan underrättelseskyldighet, kan han bli skyldig att betala allmänt skadestånd enligt 38 § LAS.

Sammanfattningsvis - om arbetsgivaren inte vill att provanställningen ska gå över i en tillsvidareanställning, ska han alltså underrätta arbetstagaren om detta 14 dagar innan prövotiden löper ut. Vill arbetsgivaren avbryta anställningen i förtid innebär 31 § i praktiken att detta tar 14 dagar. Det är i och för sig möjligt att avbryta provanställningen omedelbart med stöd av 6 § LAS - vilket har gjorts i fallet som du beskriver i din fråga. Därmed kan arbetsgivaren bli skyldig att betala allmänt skadestånd för brott mot 31 § LAS (enligt 38 § LAS).

Så ja, möjlighet till skadestånd finns. Jag rekommenderar din man att kontakta sin fackliga organisation om han är fackligt ansluten.

Lycka till!

LAS hittar du här.

Vänliga hälsningar,

Anna Ståhlklo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1684)
2021-01-25 Vad gäller enligt LAS när jag blivit uppsagd
2021-01-24 Har jag rätt till löneökning om jag är under uppsägning?
2021-01-23 Arbete hos annan arbetsgivare vid arbetsbefrielse
2021-01-22 Vad är konkurrerande verksamhet?

Alla besvarade frågor (88493)