Uppsägningstid vid provanställning?

FRÅGA
Hej!Jag har sagt upp mig från min tidsbestämda provanställning innan den löpte ut, och mitt anställningsavtal hänvisar enbart till LAS angående uppsägningstid. Vad jag vet finns inget kollektivavtal, det står iaf inget om det i mitt kontrakt.Jag meddelade min chef att jag ville säga upp mig med omedelbar verkan, dvs jag tänkte inte arbeta från och med dagen jag sade upp mig. Min chef sa att 14 dagars uppsägningstid gäller, och om jag inte kan stanna i 14 dagar måste hon göra ett löneavdrag på motsvarande tid. Jag hade dock fått uppfattningen att jag som arbetstagare inte har någon uppsägningstid som provanställd enligt LAS, talade dock inte med chefen om detta vid tillfället.I mitt kontrakt står det att jag godkänner "företagets policy samt arbetsregler" (som jag inte vet vad de innehåller exakt). Jag har också skrivit på ett "Besked om uppsägning på egen begäran" där jag har godkänt att ingen uppsägningslön utgår som min chef gav mig.Har min arbetsgivare rätt att göra avdrag på min innestående lön på dessa grunder?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om hur en provanställning upphör hittar du i Lagen om anställningsskydd (LAS)

En provanställning är tillåten om det föreligger ett sk. prövobehov, där arbetsgivaren alltså behöver prova arbetstagarens arbetsförmåga för den aktuella tjänsten, och får omfatta högst 6 månader, LAS 6 § st. 1. En provanställning kan upphöra genom att antingen arbetstagaren eller arbetsgivaren vid prövotidens slut lämnar besked om detta till den andra parten. Om ingen lämnar sådant besked så övergår provanställningen till en tillsvidareanställning, LAS 6 § st. 2.

En provanställning kan dock avbrytas innan prövotiden löpt ut både av arbetsgivaren och arbetstagaren, LAS 6 § st. 3. Man behöver då inte ange skälen bakom beslutet, vilket innebär att det är en osäker anställning för arbetstagaren då arbetsgivaren inte behöver ha en saklig grund för att anställningen ska upphöra. Viktigt att veta är dock att denna bestämmelse i LAS är semidispositiv, vilket innebär att man genom kollektivavtal kan göra avvikelser från LAS och således kan man avtala om en uppsägningstid, LAS 2 § st. 3.

Som utgångspunkt skall det anges i ditt anställningsavtal om det föreligger ett kollektivavtal på din arbetsplats. Eftersom du dock anger att ditt anställningsavtal endast hänvisar till LAS regler om uppsägningstid så verkar det som att det är LAS regler som ska tillämpas. Eftersom att det rör sig om en provanställning så finns det enligt LAS inte någon uppsägningstid att iaktta för att avluta din provanställning, till skillnad från andra anställningsformer då minsta uppsägningstid enligt LAS är en månad, LAS 11 §. Detta innebär dock att du endast har rätt till lön för det arbete du har utfört fram tills att du lämnar anställningen.

Jag rekommenderar dock att du kontrollerar huruvida det finns ett gällande kollektivavtal på din arbetsplats, och isåfall om detta särskilt reglerar uppsägningstid för provanställning, för att kunna fastställa om du behöver iaktta någon uppsägningstid. Om det saknas kollektivavtal eller detta inte anger något annat än vad som anges i LAS rörande upphörande av provanställning så behöver du inte iaktta någon uppsägningstid, vilket innebär att du har rätt att lämna anställningen direkt och få betalt för det arbete du utfört fram till dagen då du avslutade anställningen.

Hoppas att mitt svar var till din hjälp.

Du är också välkommen att ställa fler frågor till oss här på Lawline.

Vänliga hälsningar.

Josefine Rembsgård
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1852)
2021-09-22 Uppsägningstid för arbetstagare med lönebidrag
2021-09-22 Kan min arbetsgivare avsluta min provanställning då vi kommit överens om föräldraledighet?
2021-09-20 Felaktig uppsägning av behovsanställning?
2021-09-11 Uppsägning av anställningsavtal innan arbetsstart.

Alla besvarade frågor (95792)