Uppsägningstid vid partiell sublokation

2020-03-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Jag är inneboende och vi har ett avtal med min hyresvärd. Han hittade avtalet på nätet och där stod tre månaders uppsägningstid. Vi kom överens om två månader. Jag funderar om det gäller bara från inneboende sida eller från både inneboende och hyresvärdens? Han påstår att det gäller bara från min (inneboendes) sida och han kan "säga upp" avtalet omedelbart.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hyra finns i 12 kap. jordabalken (JB).

När endast en del av lägenheten hyrs ut till en inneboende kallas det för partiell sublokation. Det är helt tillåtet att ha en inneboende utan tillstånd från hyresvärden under förutsättning att uthyrningen inte medför men för hyresvärden. I sådana fall finns det risk för att hyresrätten blir förverkad (12 kap. 41 § och 42 § p. 7 JB). Samma regler gäller i princip om det rör en bostadsrätt, se 7 kap. 8 § bostadsrättslagen.

Uppsägningstid

3 månaders uppsägningstid gäller som huvudregel för alla hyresavtal som gäller på obestämd tid (12 kap. 4 § JB). Uppsägningstiden gäller då för både hyresgäst och hyresvärd. Men i och med att det här rör sig om partiell sublokation är reglerna i 12 kap. jordabalken inte egentligen tillämpliga. Därmed är vanliga avtalsrättsliga regler tillämpliga vilket innebär att det som ni avtalat om är det som gäller.

Sammanfattningsvis

Om ni har kommit överens om två månaders uppsägningstid är det det som gäller. Detta gäller både för dig som hyresgäst och för hyresvärden under förutsättning att det inte uttryckligen står i avtalet att hyresvärden kan säga upp avtalet omedelbart.

Alltså: Både du och hyresvärden har 2 månaders uppsägningstid om ni inte avtalat om annat.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?