Uppsägningstid vid tidsbegränsad anställning

FRÅGA
Vilken uppsägningstid kan jag ha om företaget inte har kollektivavtal men jag har skrivit på ett avtal på 3 mån.Min anställning har ännu inte varat i 5 mån?
SVAR

Hej och tack för att du hör av dig till oss på Lawline!

Regler om uppsägningstid återfinns i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) (här).

En avtalad tre månaders anställning utgör en så kallad allmän visstidsanställning enligt 5 § 1 p. LAS (här). En sådan upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört (se 4 § 2 st LAS här).

Det finns alltså ingen uppsägningstid i ditt fall.

Jag hoppas du är nöjd med svaret!

Med vänlig hälsning,

Alfred Wittboldt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1683)
2021-01-24 Har jag rätt till löneökning om jag är under uppsägning?
2021-01-23 Arbete hos annan arbetsgivare vid arbetsbefrielse
2021-01-22 Vad är konkurrerande verksamhet?
2021-01-22 Vad händer om muntligt avtal står i strid med skriftligt anställningsavtal??

Alla besvarade frågor (88424)