Uppsägningstid vid tidsbegränsad anställning

FRÅGA
Vilken uppsägningstid kan jag ha om företaget inte har kollektivavtal men jag har skrivit på ett avtal på 3 mån.Min anställning har ännu inte varat i 5 mån?
SVAR

Hej och tack för att du hör av dig till oss på Lawline!

Regler om uppsägningstid återfinns i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) (här).

En avtalad tre månaders anställning utgör en så kallad allmän visstidsanställning enligt 5 § 1 p. LAS (här). En sådan upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört (se 4 § 2 st LAS här).

Det finns alltså ingen uppsägningstid i ditt fall.

Jag hoppas du är nöjd med svaret!

Med vänlig hälsning,

Alfred Wittboldt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?