Uppsägningstid vid fast anställning när personligt avtal finns

FRÅGA
HejsanJag har en fast anställning sendan mindre än 6 månader hos en arbetsgivare som saknar kollektivavtal. Vi har ett kontrakt som bl.a. säger att både arbetsgivare och arbetstagare har en uppsägningstid på 3 månader. Nu har jag dock sagt upp mig, och undrar då om det är riktigt att jag har 3 månaders uppsägning, eller om det kanske är bara 1 månad? Arbetsgivare hävdar 3 månader, men jag har för mig att oavsett kontraktet så det är 1 månad som gäller när jag säger upp mig själ.mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga samt stort tack för att du använt en av våra Expresstjänster!

Jag kommer att dela upp svaret i rubriker för att göra det lättare för dig att orientera dig i svaret. I slutet av svaret finner du mina kontaktuppgifter om det är något i svaret som är oklart eller något som du har funderingar över.

Sammanfattningsvis:

Din uppsägningstid är (tyvärr) på 3 månader då anställningsavtalet mellan dig och din arbetsgivare gäller.

Tillämplig lag:

På området arbetsrätt och uppsägningar gäller Lagen om anställningsskydd (1982:80), LAS.

Allmänt om anställningsavtal och uppsägningstider:

Ett anställningsavtal har inga formkrav, vilket innebär att det kan ingås både skriftligen och muntligen. För att en klausul ska anses vara en del av ett anställningsavtal krävs det att klausulen finns angivet i det skriftliga anställningsavtalet eller att man muntligt kommit överens om vad som gäller. Det är den part som påstår att en viss klausul finns inskrivet i avtalet som har bevisbördan för att så är fallet. Muntliga avtal är givetvis svårare att bevisa och den som har bevisbördan för att bevisa ett muntligt avtal ställs inför en synnerligen svår uppgift.

Vad gäller uppsägningstiden så gäller regleringen i LAS så länge det inte finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen som anger avvikelser. Detta då LAS är semidispositiv, vilket innebär att LAS som huvudregel endast kan avtalas bort (till viss del) genom kollektivavtal.

Enligt 11 § LAS gäller följande uppsägningstider:

- Två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år,

- Tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år,

- Fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år,

- Fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år, och

- Sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.

- Dock är den lägsta uppsägningstiden en månad.

Dock: Överenskommelse om uppsägningstid som är längre än 1 månad gäller före kollektivavtal och LAS

Arbetsgivare och arbetstagare har möjlighet att i ett anställningsavtal komma överens om en uppsägningstid som skiljer sig från det gällande kollektivavtalet (eller LAS). En sådan överenskommelse gäller före både lag och kollektivavtal, så länge man inte angett en kortare uppsägningstid för arbetsgivaren än den som lagen ställer upp (dvs. en månad). Detta eftersom en längre uppsägningstid anses vara till fördel för arbetstagaren enligt praxis.

Sammanfattningsvis:

Eftersom du och din arbetsgivare i ditt anställningsavtal har kommit överens om en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader, är det därför denna uppsägningstid som gäller, alldeles oavsett om det är du själv som säger upp dig eller arbetsgivaren.

Min rekommendation är ändå att ni försöker komma överens om en vettig uppsägningstid. Möjligtvis kan du kanske få sluta när din arbetsgivare har hittat en ersättare till dig, om det är innan tre månader har gått?

Kontaktuppgifter

Har du några frågor gällande mitt svar så är du varmt välkommen att kontakta mig på johan.hakansson@lawline.se.

Allt gott och stort lycka till fortsättningsvis,

Med vänliga hälsningar

Johan Håkansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?