Uppsägningstid vid egen uppsägning av långvarig anställning

FRÅGA
Hej, jag arbetar på AB V. och har tänkt att säga upp mej. Arbetat där sedan 10 år och är 62 år o 4 mån. Vad är min uppsägningstid? Har letat på nätet men får inget tydligt svar annat än att det styrs av kollektivavtalet eller LAS och är minst 1 mån. Jag har efter min semester ca 10 v inarbetad semester. Tacksam för snabbt svar. Med vänlig hälsning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelsen om uppsägningstid vid egen uppsägning finner du i 11 § 1 st. lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Enligt denna bestämmelse har du en månads uppsägningstid oavsett den sammanlagda anställningstiden. Denna bestämmelse kan dock åsidosättas genom kollektivavtal, se närmare 2 § LAS.

11 § LAS reglerar även uppsägningstiden vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Vid beräkning av uppsägningstiden läggs vikt vid den sammanlagda anställningstiden.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att uppsägningstiden är en månad, enligt 11 § 1 st. LAS. Situationen är dock sådan, som du redan har anmärkt, att kollektivavtalet kan påverka uppsägningstiden. Därför bör du ta reda på om din arbetsgivare har ett kollektivavtal och vad detta i sådana fall stadgar om din uppsägningstid. Uppsägningstiden kan dessutom regleras i ditt individuella anställningsavtal.

Hoppas svaret har bringar klarhet och att du har fått svar på din fråga!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?