Uppsägningstid vid egen uppsägning

FRÅGA
Jag tycker inte att min arbetsgivare behandlar mig bra. Jag vill säga upp mig. Vad händer med uppsägningstid osv. ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om uppsägningstid finns i anställningsskyddslagen (LAS), som du hittar här.

Vilken uppsägningstid du har beror på vilken typ av anställning du har. Om du har en tidsbegränsad anställning gäller som huvudregel att det inte finns någon uppsägningstid, detta eftersom anställningen redan har ett bestämt slutdatum. Ifall ni har kommit överens om att en tidsbegränsad anställning kan sägas upp i förtid gäller samma regler för uppsägningstid som gäller vid allmän visstidsanställning. Om du har en allmän visstidsanställning gäller först och främst uppsägningstid efter ditt anställningsavtal om det finns reglerat där, om det inte finns någon bestämd uppsägningstid i ditt anställningsavtal gäller uppsägningstid enligt aktuellt kollektivavtal om sådant finns. Om inte heller det finns så gäller uppsägningstid enligt LAS, uppsägningstiden är då en månad när du säger upp dig själv,11§ LAS.

Om anställningstiden i ditt anställningsavtal är en försämring för dig som arbetstagare gäller istället för anställningsavtalet i denna del LAS eller aktuellt kollektivavtal.

Som arbetstagare kan man även frånträda sin anställning om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åtaganden mot arbetstagaren, LAS 4§ 3st. Att arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åtaganden mot arbetstagaren kan tex. vara att arbetsgivaren dröjer med att betala ut lönen under en inte obetydlig tid, om arbetsgivaren gör sig skyldig till misshandel eller annat brott mot arbetstagaren eller om arbetstagaren undanhåller arbetstagaren arbetsuppgifter.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

MVH

Lisa Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll