Uppsägningstid vid byte av arbete inom samma koncern

FRÅGA
HejJag har jobbat inom samma koncern sedan 1989, men bytte bolag inom koncernen 2012-05-01. Har alltså jobbat mindre än 6 år på mitt nuvarande jobb. Har jag 2 eller 3 månader uppsägningstid om jag säger upp mig då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst så regleras frågor om uppsägningstid i lag om anställningsskydd. När man sedan ska beräkna uppsägningstid så utgår man från arbetstagarens sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren, vilket framgår av 11 §. När man sedan ska tillämpa det som står i denna bestämmelse så får en arbetstagare, som har bytt anställning genom övergång från en arbetsgivare till en annan, tillgodoräkna sig tiden från den förra anställningen i den senare om de två arbetsgivarna ingick i samma koncern vid tidpunkten för övergången, detta hittar vi i 3 § st 1, p 1. Det förutsätts dock att arbetstagaren gör en direkt övergång mellan de två arbetsgivarna, utan mellanliggande uppehåll i form av anställning utanför koncernen eller arbetslöshet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Alvaro Castro
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?