Uppsägningstid vid arbetstagares uppsägning

Hej! Jag ska precis säga upp mig från min nuvarande tillsvidareanställning, i mitt avtal står "Vid uppsägning av anställningsavtalet gäller i lagen om anställningsskydd (1982:80) angivna uppsägningstider. Vid uppsägning från Den anställdes sida är dock uppsägningstiden tre månader." Jag har varit anställd på detta kontrakt i 4 månader, innan det på timme samt praktik men sammanlagt fortfarande under 2 år.

Enligt LAS bör deras uppsägningstid därför vara 1 månad gentemot mig, medan jag har tre gentemot dem - det kan väl inte vara lagligt? Det är ju till min, "den anställdes" nackdel. Tack snälla för en grym sida, supertacksam för svar! :)

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Du har alldeles rätt, Lagen om anställningsskydd (LAS) är tvingande till arbetstagarens förmån.

Av 11§ LAS följer att längre uppsägningstid än 1 månad inte kan åläggas en arbetstagare. Denna regel är semidispositiv, vilket innebär att avvikelser från bestämmelsen kan göras, om det sker genom kollektivavtal i enlighet med 2§ 4st LAS. Finns inte ett sådant kollektivavtal, kan ett personligt anställningsavtal avvika från regeln – men bara om det är till förmån för arbetstagaren. Till exempel kan ett anställningsavtal ge längre uppsägningstid än den av lagen garanterade, för den situation att arbetsgivaren säger upp arbetstagaren. Om det, som i ditt fall, är arbetstagaren som säger upp anställningsavtalet, är arbetstagaren inte bunden av en avtalad längre uppsägningstid än 1 månad. Se 2§ 2st som fastställer att ett avtal som begränsar en arbetstagares rättigheter är ogiltigt.

Vänligen,

Amanda DybergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000