Uppsägningstid vid arbetstagarens uppsägning

FRÅGA
Om jag blivit uppsagd pga arbetsbrist, kan arbetsgivaren verkligen neka mig att få avsluta tidigare? Om jag har 1 års uppsägningstid, och hoppas kunna få annat arbete inom en snar framtid - har jag då skyldighet att stanna uppsägningstiden ut?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Regler om uppsägningstid för anställningsavtal regleras i anställningsskyddslagen.

Visstidsanställningar upphör när anställningsavtalet löper ut eller när arbetet är utfört.

Tillsvidareanställningar upphör efter en viss uppsägningstid sedan anställningsavtalet har sagts upp av arbetstagaren och arbetsgivaren (4 § 2 st. anställningsskyddslagen).

Den minsta uppsägningstiden för både arbetstagare och arbetsgivare är en månad (11 § 1 st. anställningsskyddslagen). Både arbetstagaren och arbetsgivaren måste iaktta denna uppsägningstid för att inte bli skadeståndsskyldig gentemot motparten (38 § anställningsskyddslagen).

Reglerna om uppsägningstid är dock semidispositiv och kan avvikas från genom kollektivavtal (2 § anställningsskyddslagen). Om du är bunden av kollektivavtal rekommenderar jag därför att du kollar med ditt fack vad som gäller för just dig.

Vid arbetsgivares uppsägning kan arbetstagare ha rätt till längre uppsägningstid, dock högst sex månader vilket trots allt kräver att arbetstagarens sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren var tio år eller mer (11 § 2 st. anställningsskyddslagen). Mot bakgrund av att anställningsrätten består av skyddslagstiftning som är till arbetstagarens förmån vore det högst oskäligt att en uppsägning från arbetstagarens sida binder denne i ytterligare ett år – till förmån för arbetsgivaren.

Med vänlig hälsning,

Linda La
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1348)
2019-10-15 Får arbetsgivare sänka sysselsättningsgraden från 100 % till 75 %?
2019-10-12 Arbetsgivarens rätt att avbryta en provanställning
2019-10-10 Arbetsbefriad under uppsägningstiden
2019-10-07 Vad blir konsekvensen av att inte arbeta hela sin uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (73720)