Uppsägningstid vid anställning.

FRÅGA
Jag planerar att anställa en person i mitt företag som varit anställd tidigare. Finns det möjlighet till provanställning i 6 månader och gäller 1 månads uppsägningstid från arbetsgivaren upp till 2 års anställning efter det, eller ska de tidigare 3 anställningsåren medräknas?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Vad gäller provanställning så finns det möjlighet till en sådan om den nya tjänsten skiljer sig från den som personen hade tidigare, det kan exempelvis röra sig om andra arbetsuppgifter. Om det är en liknande tjänst som personen haft innan kan det bli svårt att motivera en prövotid eftersom du redan har fått en chans att bedöma hur personen i fråga presterar.

En provanställning övergår automatiskt till en tillsvidareanställning efter 6 månader, det krävs då saklig grund för att säga upp den anställde. När det kommer till uppsägningstid så är det möjligt att avtala om hur lång den ska vara, men om inget är speciellt avtalat eller överenskommet genom kollektivavtal gäller 11 § LAS. Enligt den bestämmelsen är 1 månad minsta uppsägningstid, och har personen sammanlag jobbat i mer än 2 år så är uppsägningstiden 2 månader. Den tiden som personen varit anställd tidigare kan alltså tillgodoräknas.

Hoppas att svaret hjälpte dig!

Rickard Essung
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?