Uppsägningstid vid 15 månaders hyresavtal

2021-09-09 i Hyresrätt
FRÅGA
HUR LÅNG ÄR UPPSÄGNINGSTIDEN VID MUNTLIG ÖVERENSKOMMELSE?Hyresgästen har hyrt i 15 mån
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur lång uppsägningstiden är för en hyresgäst som har hyrt i 15 månader enligt ett muntligt hyresavtal.

Din fråga regleras i jordabalken (JB)

Ett hyresavtal kan vara muntligt

Ett hyresavtal ska vara skriftligt bara om en part begär det (12 kap. 2 § JB). Av detta följer att ett muntligt hyresavtal är giltigt så länge båda parter är överens om detta vid hyresavtalets ingång.

Om hyresperioden har varat längre än nio månader i följd gäller en uppsägningstid på tre månader

Huvudregeln är att hyresavtal gäller för obestämd tid, dvs ett tillsvidareavtal. Ett hyresavtal som gäller på obestämd tid måste sägas upp av någon av parterna för att upphöra att gälla (12 kap. 3 § JB). Om ett hyresavtal har ingåtts på bestämd tid men hyrestiden har varat i längre än nio månader i följd gäller också att avtalet måste sägas upp för att upphöra att gälla (12 kap. 3 § andra stycket JB). I båda dessa fall gäller en uppsägningstid som ska vara minst tre månader lång (12 kap. 4 § JB).

Vad innebär detta för dig

Ditt hyresavtal har gällt i 15 månader hittills. Detta innebär att det måste finnas en uppsägningstid på tre månader när avtalet ska sägas upp, eftersom detta är ett krav för alla hyresavtal som har löpt i längre än nio månader i följd. Det faktum att hyresavtalet är muntligt saknar betydelse för dess giltighet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna Manders
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2082)
2021-10-24 Störande granne
2021-10-24 När är en varning om vräkning giltig?
2021-10-22 Är hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden om mögelskada?
2021-10-21 Vad har hyresvärden för skyldigheter gällande reparationer?

Alla besvarade frågor (96515)