Uppsägningstid utan skriftligt anställningsavtal

FRÅGA
Jobbat utan anställningsavtal flera år. uppsägningstid?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I mitt svar nedan utgår jag från att du och din arbetsgivare inte har skrivit ett anställningsavtal, men att ni på något sätt muntligt avtalat om din anställning (till exempel om anställningsgrad och lön). Aktuella bestämmelser om anställningsskydd återfinns i Lag om anställningsskydd (LAS).

Måste man ha ett skriftligt anställningsbevis?

Ett anställningsavtal behöver inte vara skriftligt för att vara giltigt. Om du och din arbetsgivare avtalat muntligt om din anställning, gäller även det som ett anställningsavtal. Det bör dock nämnas att din arbetsgivare har en skyldighet att inom månad från det att du startade din tjänst, lämna skriftlig information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningen (6 c § LAS), till exempel om din uppsägningstid. Om din arbetsgivare inte tillhandahållit nämnd information, kan du som arbetstagare komma att ha rätt till skadestånd om avsaknaden av informationen orsakat dig skada (38 § LAS).

Vilken uppsägningstid gäller vid muntligt anställningsavtal?

Om du och din arbetsgivare inte muntligt avtalat en uppsägningstid, har du en månads uppsägningstid om du väljer att säga upp dig. Om din arbetsgivare istället säger upp dig, varierar din uppsägningstid beroende på hur länge du har varit anställd hos arbetsgivaren, men den kan aldrig vara mindre än en månad. Om du varit anställd i två till fyra år har du två månaders uppsägningstid till exempel (11 § LAS) .

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll