Uppsägningstid utan något formellt anställningsavtal?

Min dotter har jobbat en ca 4 månader på ett espresso house...hon har frågat efter ett kontrakt men inget har framlagts däremot ringer dom på tider som inte passar min dotter pga skolgång och kräver att hon ska jobba ...hon känner sig oerhört pressad och går med på dessa långa o ibland dubbla pass ..hon hinner inte ens uppsöka toalett o inga regelrätta pauser finns.Helst vill hon sluta har hon sagt till dem men då åberopar dom en månads uppsägningstid......Det finns ju inget kontrakt...vad kan hon göra mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 6 c § lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) https://lagen.nu/1982:80#P6cS1 ska arbetsgivaren, senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta, lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Om anställningen är kortare än tre veckor är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information. I detta fall gällande din dotter rör det sig dock om betydligt längre tid än tre veckor, varför arbetsgivaren har denna informationsskyldighet. Informationen ska enligt ovan nämnda lagrum åtminstone innehålla uppgifter om arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen. Det ska även finnas en kort beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och tjänstetitel, samt om anställningen gäller tills vidare, för begränsad tid eller om det är en provanställning. Dessutom ska information om lön, semester, längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka ges. Slutligen ska arbetsgivaren även ge information om tillämpligt kollektivavtal, om sådant finns. Underlåter arbetsgivaren att lämna information om anställningsförhållandet eller anställningsavtalet ska skadestånd utges till arbetstagaren enligt 38 § LAS https://lagen.nu/1982:80#P38S1 . Frågan här är om din dotter överhuvudtaget har fått någon skriftlig information från arbetsgivaren eller inte. Om det är så att hon inte har fått någon information alls, ska arbetsgivaren utge skadestånd enligt 38 § LAS.

När det gäller uppsägningstiden på en månad som arbetsgivaren åberopar i detta fall kan nämnas att denna är korrekt. I 11 § 1 st. LAS https://lagen.nu/1982:80#P11S1 står det att en minsta uppsägningstid på en månad gäller för både arbetsgivare och arbetstagare. Det spelar här ingen roll att det inte finns något skriftligt kontrakt för anställningen, utan ett anställningsavtal kan uppstå även genom s.k. konkludent handlande. Detta innebär att inget formellt avtal har träffats mellan parterna, men att parterna agerar som om ett avtal existerar. Detta kan t.ex. vara att arbetstagaren lyder arbetsgivarens order genom att utföra arbetsuppgifter på vissa utsatta tider. I din dotters fall föreligger därför troligen ett anställningsförhållande i och med både hennes och arbetsgivarens konkludenta handlande. Således är en uppsägningstid på en månad korrekt i detta fall. Med tanke på att din dotter inte verkar bli behandlad på ett bra sätt av arbetsgivaren rekommenderas att hon antingen pratar med arbetsgivaren, hör av sig till facket eller säger upp sig.

Jag hoppas att du fick den hjälp du behövde.

Med vänlig hälsning

Sara BengtssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”