Uppsägningstid under provanställning

FRÅGA
Hej,Jag har hamnat på ett jobb jag ej trivs på. Jag har jobbat på detta ställe i 5 veckor. Jag har provanställning i 6 månader totalt. Företaget har inget kollektivavtal. Hur fungerar det med uppsägningstid? Om jag tolkat LAS korrekt bör jag kunna meddela arbetsgivare att jag ej vill fortsätta anställning och därefter gå? Samt så undrar jag om arbetsgivare kan avtala om annan uppsägningstid under provanställning än vad som sägs i LAS?Med vänliga hälsningarSebastian
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Provanställning regleras i 6 § lagen om anställningsskydd (LAS). Du har tolkat LAS rätt. En provanställning har ingen uppsägningstid och både arbetsgivare och arbetstagare har rätt att avsluta provanställningen i förtid utan att behöva ange sakliga skäl.

För att ändra uppsägningstid vid provanställning krävs enligt 2 § LAS ett kollektivavtal. Arbetsgivaren kan alltså inte avtala med en arbetstagare om annan uppsägningstid om detta inte gjorts i ett kollektivavtal.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll