Uppsägningstid under pågående mammaledighet?

FRÅGA
Jag har en tidsbegränsad anställning,Som är kopplad till en flicka med diabetes.Nu slutar flickan och jag blir uppsagd. Jag är mammaledig. En månads uppsägnings tid har jag enligt mitt avtal. Börjar denna månad gälla från april 2016 när jag då skulle varit tillbaka eller är jag tvingad att skriva på uppsägningen nu under min mammaledighet. Min arbetsgivare vill komma hem till mig så att jag ska skrivs på? Mvh Anonym
SVAR

Hej, vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga finns reglerad i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) här . Om en arbetstagare, som är föräldraledig enligt 4 eller 5 § föräldraledighetslagen här , sägs upp p.g.a. arbetsbrist så börjar uppsägningstiden löpa när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet. Uppsägningstiden kan också börja löpa när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker.

Sammanfattningsvis blir svaret på din fråga att uppsägningstiden på en månad börjar gälla från och med den dagen du börjar arbeta helt eller delvis igen, eller från den avtalade dagen då du ska återgå i arbete enligt din mammaledighetsansökan. Det spelar således ingen roll att du skriver på papper om uppsägning under din mammaledighet eftersom uppsägningstiden inte börjar löpa förrän mammaledigheten är över.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1721)
2021-03-06 Kan jag bli uppsagd på grund av tidigare brottslighet?
2021-03-05 Kan jag bli avskedad om jag har sex med en kollega på jobbet?
2021-03-03 Kan jag avsluta provanställning innan jag börjat?
2021-03-01 Har min arbetsgivare brutit mot LAS?

Alla besvarade frågor (89960)