Uppsägningstid tillsvidareanställning

FRÅGA
Hej Jag har en anställning som tillsvidare som jag nu tagit uppehåll till för studier på heltid. Jaf behöver dock jobba extra under mina studier, alltså timmanställning för att klara mig ekonomisk. Min fråga är, har jag rätt att söka extra jobb utanför min tillsvidare tjänst som jag fryst ? Om jag säger upp min tjänst, måste jag arbeta på under mina 3 månaders uppsägningstid ? Tack på förhand / Mvh Nathalie
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den här typen av frågor regleras i lagen om anställningsskydd (LAS).

Som arbetstagare har du rätt att frånträda din anställning med omedelbar verkan om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot dig (4 § 3 st LAS). Detta kan t.ex. vara att din arbetsgivare dröjer med att betala ut lön under en inte obetydlig tid. Om arbetsgivaren däremot uppfyller sina åligganden mot dig som arbetstagare så är du skyldig att beakta den föreskrivna uppsägningstiden, i ditt fall 3 månader (se 11 § LAS för uppsägningstider). Om du som arbetstagare bryter mot din uppsägningstid kan skadestånd aktualiseras (38 § LAS).

Gällande din första fråga så har du rätt att söka extrajobb utanför din nuvarande tjänst.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på dina funderingar, om inte så är du välkommen att ställa en ny fråga. Lycka till!

Vänligen,

Lars Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll