Uppsägningstid provanställning

FRÅGA
Hej! jag är provanställd i 6 månader men vill avbryta min anställning i förtid. På mitt kontrakt står det: "uppsägningstid... enligt vid varje tidpunkt gällande kollektivavtal. Jag arbetar på Hemköp så det är under Handels kollektivavtal. Kan detta upphäva mina rättigheter enligt LAS? Hur långt i förväg måste jag meddela att jag vill avbryta min provanställning i förtid?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utredning

Provanställning regleras i 6 § LAS. Där framgår att man kan avsluta sin provanställning utan uppsägningstid. Reglerna om provanställning kan avtalas om genom kollektivavtal (2 § LAS). Det är alltså kollektivavtalets regler som gäller, inte LAS om kollektivavtalet avviker från LAS.

I ditt fall är det handels kollektivavtal som gäller enligt dig. Kollektivavtal är inte offentliga handlingar vilket gör att jag inte har möjlighet att få tillgång till ditt senaste avtal. Ditt aktuella kollektivavtal bör finnas på din arbetsplats. Om kollektivavtalet inte finns på din arbetsplats, kontaktar du din lokala fackförbunds-avdelning.

För att ge ett exempel på hur ett kollektivavtal kan påverka:

I förra årets kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund vad gäller butikspersonal står det att ”En provanställning upphör två veckor efter det endera parten skriftligt meddelat detta”. Om du hade omfattats av detta avtal skulle du alltså behövt meddela din arbetsgivare att du vill avsluta provanställningen skriftligt två veckor i förväg.

Sammanfattning och råd

Kollektivavtal har företräde framför lag gällande regler om provanställning. Jag rekommenderar att du kontaktar din arbetsgivare och ber att få tillgång till det kollektivavtal som gäller för din anställning, för att se hur lång tid i förväg du måste säga till om du vill avbryta din provanställning. Om du är osäker på hur du ska tolka avtalet kan du maila kollektivavtalet till mig på johan.landstrom@lawline.se, så kan jag hjälpa dig.

Mvh
Johan Landström

Johan Landström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?