Uppsägningstid på visstidsanställning enligt Visita

FRÅGA
Vilken uppsägningstid gäller vid egen uppsägning vid visstidsanställning hos anställning hos arbetsgivare med avtal med Visita?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som huvudregel löper en visstidsanställning tills anställningstidens utgång utan möjlighet att säga upp om inte annat avtalats, 4 § LAS

Om det finns reglerat i kollektivavtal så gäller dessa regler. Visita har en reglerad uppsägningstid på visstidsanställningar som är 14 dagar för både arbetsgivaren och för den anställde. Detta finns på sidan 8 i kollektivavtalet under rubriken ”Upphörande av tidsbegränsad anställning”.


Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Douglas Nordström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?