Uppsägningstid om man har ny chef

FRÅGA
hur lång uppsägningstid har man om de tillträder en ny chef?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din uppgift huruvida du vill säga upp dig från jobbet eller om det skulle vara vid ett fall då arbetsgivaren säger upp dig. Uppsägningstiderna varierar nämligen beroende av vem det är som säger upp anställningen och hur länge du arbetat på platsen. Huvudregeln är att det för bägge parterna gäller en uppsägningstid om minst en månad, 11 § lagen om anställningsskydd (LAS). Dock är regeln semidispositiv, det innebär att den kan åsidosättas genom kollektivavtal och personliga anställningsavtal. Genom sådana avtal kan förmånligare villkor vara avtalat. Den grund att det är en ny chef som tillträtt medför således inga förändringar som i sig utan att ha underrättat kan ändra innehåll i avtalet och reglera längre/kortare uppsägningstider.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Victoria Najafi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1309)
2019-07-21 Kan en arbetsgivare säga upp anställda utan skäl och vilken uppsägningstid har man rätt till?
2019-07-19 Vad gäller vid uppsägning vid timanställning?
2019-07-19 Lön under uppsägningstid
2019-07-19 Uppsägning utan saklig grund

Alla besvarade frågor (71295)