Uppsägningstid om man är delägare i bolaget

Som delägare i ett bolag via eget Aktiebolag och samtidigt anställd i bolaget- vad är kutym i antalet månader i uppsägningstid. Jag har av annan juridisk expertis fått information att man inte omfattas av LAS och därför är det brukligt med 9-12 månaders uppsägningstid

Tacksam för svar

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Det är viktigt att skilja på delägarskapet och anställningen i samma bolag. Att vara delägare där man är anställd påverkar inte de regler om anställningsskydd som alla anställda har. Det betyder att du omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS) precis som alla andra anställda och därmed har rätt till den stadgade uppsägningstiden i 11 § LAS. Denna paragraf stadgar att uppsägningstiden ska vara minst en månad för både arbetsgivare och arbetstagare. Ju längre arbetstagaren har arbetat på företaget, desto längre ska uppsägningstiden vara. Det går också att avtala om en längre uppsägningstid i anställningsavtalet eller i kollektivavtal.

Det finns dock vissa undantag för personer som inte omfattas av de skyddsregler som finns i LAS. Dessa personer räknas upp i 1 § och ett exempel är arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning. Om du är en sådan person (exempelvis vd i ett litet bolag) gäller inte LAS för dig. Det betyder att du inte har rätt till lika långa uppsägningstider som du annars hade haft. Ditt läge blir alltså sämre rent arbetsrättsligt då du ej har det skydd som LAS medför.

Att du är delägare i bolaget gör inte att du får en längre uppsägningstid som du beskriver i frågan. Om LAS är tillämplig på dig gäller minst en månad uppsägningstid, om du är undantagen LAS har du ingen laglig rätt till uppsägningstid alls. Det går dock självklart att avtala om en lång uppsägningstid i anställningsavtal (vilket torde vara vanligt och enkelt om man befinner sig i en ledande ställning på företaget).

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa LundgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000