Uppsägningstid och utbetalning av lön är inte samma sak

FRÅGA
Om man får lön alltid en månad efter t.ex jobbar hela maj då får maj lönen i juni visst innebär det att de är uppsättningstid en månad?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vilken månad ska lönen betalas ut?

Det regleras inte i lag huruvida lönen ska betalas ut samma månad som man tjänat in den eller månaden efter. Detta regleras istället normalt i kollektivavtal eller det enskilda anställningsavtalet. Finns det inte reglerat i avtalet får man titta på vad som är rutin på arbetsplatsen för att avgöra när löneutbetalning ska ske. Det vanligaste tillvägagångssättet är att lönen betalas ut den 25:e månaden efter intjänande.


Utbetalning av lön och uppsägningstid är inte samma sak

Att du får din lön utbetald månaden efter du tjänat in lönen innebär inte att uppsägningstiden per automatik också är en månad. Det vanliga är att uppsägningstiden är mellan 1-3 månader, beroende på hur länge du arbetat hos din arbetsgivare. Har din arbetsplats kollektivavtal ska det det framgå av ditt anställningsavtal hur lång uppsägningstiden är. Det ska då också stå i själva kollektivavtalet. Saknar arbetsplatsen kollektivavtal är uppsägningstiden minst en månad, enligt 11 § Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

Har du arbetat längre tid hos arbetsgivaren har du också rätt till en längre uppsägningstid. Då gäller följande längder på uppsägningstiden (11 § stycke 2 LAS):

- två månaders uppsägningstid, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år,

- tre månaders uppsägningstid, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år,

- fyra månaders uppsägningstid, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år,

- fem månaders uppsägningstid, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år, och

- sex månaders uppsägningstid, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.

Sammanfattningsvis

När du får din lön utbetald påverkar inte hur lång uppsägningstid du har. Din uppsägningstid får du istället ta reda på genom att titta på ditt anställningsavtal, ev. tillämpligt kollektivavtal eller lag, för det fall att uppsägningstid inte står utskrivet i kollektivavtal eller anställningstavtal.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Tora Odin
Fick du svar på din fråga?